Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Rokietnica
Herb Urząd Gminy Rokietnica

Niedziela 17.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w czasie trwania imprez

Symbol:
7340

Nr karty:
RGM-17

Wydział:
Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

Dokumenty:
wypełniony wniosek oraz załączniki:
--pisemna zgoda organizatora imprezy
- pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych
- kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż określonego wnioskowanego rodzaju napojów alkoholowych oraz dowód uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia
- szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 23 ze zm.)
 

Opłaty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w czasie trwania imprez nie  podlega opłacie skarbowej

Termin odpowiedzi:
Rozpatrzenie wniosku, wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w terminie 30 dni
od daty wpływu wniosku

Jednostka odpowiadająca:
Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego – Ewa Lota, pok. Nr 4 ,
tel. 61 8960-623

Tryb odwoławczy:
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica

Uwagi:
Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zezwolenie wydaje się na okres do 2 dni.
Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Wytworzył:
Ewa Lota
Udostępnił:
Lidia Zastróżna
(2011-02-21 11:01:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2017-03-16 14:47:31)
 
 
ilość odwiedzin: 2325991

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X