☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 19.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Symbol:
6730

 

Nr karty:
RZP-02

 

Wydział:
Referat Zagospodarowania Przestrzennego 

  
Podstawa prawna:
Art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)

 

Opłaty:
Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i wynosi 56 zł.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.
Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku, a dokonuje się w formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Gminy w Rokietnicy nr  69 9043 1041 3041 0023 9110 0001

Termin odpowiedzi:
Sprawę załatwia się zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14.06.1960 r.- Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.). Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Jednostka odpowiadająca:
Dominika Nowak - Podinspektor ds. warunków zabudowy, pok. 10, 61-89-60-628
Anna Mazur - Podinspektor ds. warunków zabudowy, pok. 10, 61-89-60-628
Agnieszka Rutkowska  - Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, pok. 10, 61-89-60-628
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.


Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

 

Dokumenty:

1. Zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana.

2. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

3. Zgoda na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.
 

Wytworzył:
Ewa Kurzak
Udostępnił:
Lidia Widera
(2011-02-28 17:25:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2021-05-05 10:41:28)
 
 
liczba odwiedzin: 4729399

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X