Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Rokietnica
Herb Urząd Gminy Rokietnica

Niedziela 17.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Nr karty:
RR-10

Wydział:
Referat Gospodarki Rolnej i Współpracy Środowiskowej

Dokumenty:
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Załączniki:
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł,
- oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
„Oświadczam, że: dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne
i zgodne z prawdą i  znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w Ustawie z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)”.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
- podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy
ze   wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wniosek o wpis do rejestru
Oświadczenie

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 9 b i art. 9 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829).

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rokietnica prowadzi Wójt Gminy Rokietnica od dnia 1 stycznia 2017 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
z terenu Lubonia jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Rokietnica na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Opłaty:

dowód uiszczenia opłaty skarbowej określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783) (opłata nie dotyczy podmiotu, który na dzień 01.01.2012 r. posiada zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości). Wysokość opłaty skarbowej wynosi 50,00 zł. 

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Jednostka odpowiadająca:

Katarzyna Lokke, młodszy inspektor ds. ochrony środowiska, tel. 61 89 60 616

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Uwagi:

brak

 

Wytworzył:
Małgorzata Weymann
Udostępnił:
Lidia Zastróżna
(2012-01-26 12:41:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2017-11-16 12:35:53)
 
 
ilość odwiedzin: 2325930

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X