Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Rokietnica
Herb Urząd Gminy Rokietnica

Środa 22.11.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Posiedzenia Rady Gminy - terminarz i protokoły obrad

NADCHODZĄCE POSIEDZENIA

20.11.2017, g. 15, sala sesyjna - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Opinia o projekcie budżetu Gminy na 2018 rok]

23.11.2017, g. 15, sala sesyjna - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XLVI sesję]

27,11.2017, g. 15:30, sala sesyjna - sesja Rady [Porządek obrad i projekty uchwał]

28.11.2017, g. 15, sala sesyjna - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Opinia o projekcie budżetu Gminy na 2018 rok]

 


POSIEDZENIA - rok 2017

 1. 04.01.2017 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Likwidacja punktu ładunkowego w Rokietnicy] - PROTOKÓŁ
 2. 16.01.2017 - Komisja Finansów [tematy: Spółki Wodne - wykonanie za 2016 r. i plany na 2017 r.; Zagospodarowanie osadu z oczyszczalni ścieków] - PROTOKÓŁ
 3. 18.01.2017 - Komisja Oświaty [temat: Przygotowanie do wdrożenia zmian w prawie oświatowym] - PROTOKÓŁ
 4. 23.01.2017 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XXXIII sesję]
 5. 26.01.2017 - sesja Rady [debata: Plany inwestycyjne oraz funkcjonowanie spółek ROS i ROKBUS] - PROTOKÓŁ
 6. 13.02.2017 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Bezpieczeństwo w Gminie - komisariat Policji w Rokietnicy] - PROTOKÓŁ
 7. 14.02.2017 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XXXIV sesję] - PROTOKÓŁ
 8. 16.02.2017 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 9. 23.02.2017 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XXXV sesję] - PROTOKÓŁ
 10. 27.02.2017 - sesja Rady [debata: Plany i funkcjonowanie czasopisma "Rokickie Wiadomości"] - PROTOKÓŁ
 11. 06.03.2017 - Komisja Statutowa - PROTOKÓŁ
 12. 13.03.2017 - Komisja Rewizyjna [temat: Zadłużenie Gminy] - PROTOKÓŁ
 13. 16.03.2017 - Komisja Finansów [temat: Funkcjonowanie i finansowanie świetlicy socjoterapeutycznej] - PROTOKÓŁ
 14. 17.03.2017 - Komisja Oświaty [temat: Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rokietnicy do uwag po kontroli Sanepid] - PROTOKÓŁ
 15. 20.03.2017 - Komisja Statutowa - PROTOKÓŁ
 16. 22.03.2017 - Komisja Oświaty [temat: Finansowanie szkoły w Kiekrzu] - PROTOKÓŁ
 17. 23.03.2017 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XXXVI sesję] - PROTOKÓŁ
 18. 27.03.2017 - sesja Rady [debata: Funkcjonowanie Stowarzyszenia ROKTAR; Bezpieczeństwo w Gminie] - PROTOKÓŁ
 19. 03.04.2017 - Komisja Statutowa - PROTOKÓŁ
 20. 10.04.2017 - Komisja Finansów [temat: Realizacja planów miejscowych] - PROTOKÓŁ
 21. 19.04.2017 - Komisja Rewizyjna [temat: Bieżące utrzymanie dróg gminnych - kontrola zakresu wykonanych prac i poniesionych kosztów] - PROTOKÓŁ
 22. 20.04.2017 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XXXVII sesję] - PROTOKÓŁ
 23. 21.04.2017 - Komisja Oświaty [temat: Biblioteka Gminna - perspektywy i rozwój] - PROTOKÓŁ
 24. 24.04.2017 - sesja Rady [debata: Porządek i czystość w Gminie po przejęciu obowiązków śmieciowych przez Sp. PUK] - PROTOKÓŁ
 25. 27.04.2017 - Komisja Rewizyjna [temat: Analiza wykonania budżetu Gminy za 2016 rok] - PROTOKÓŁ
 26. 08.05.2017 - Komisja Rewizyjna [temat: Analiza wykonania budżetu Gminy za 2016 rok] - PROTOKÓŁ
 27. 11.05.2017 - Komisja Oświaty [temat: Profilaktyka prozdrowotna w Gminie] - PROTOKÓŁ
 28. 17.05.2017 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Analiza wykonania budżetu Gminy za 2016 rok] - PROTOKÓŁ
 29. 19.05.2017 - Komisja Rewizyjna [temat: Omówienie bilansu JST za 2016 rok] - PROTOKÓŁ
 30. 24.05.2017 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XXXVIII sesję] - PROTOKÓŁ
 31. 29.05.2017 - Komisja Rewizyjna [temat: Przygotowanie wniosku absolutoryjnego] - PROTOKÓŁ
 32. 29.05.2017 - sesja Rady [debata: Infrastruktura drogowa – drogi powiatowe] - PROTOKÓŁ
 33. 05.06.2017 - Komisja Statutowa - PROTOKÓŁ
 34. 07.06.2017 - Komisja Oświaty [temat: Działania dot. budowy remizy OSP w Rokietnicy] - PROTOKÓŁ
 35. 12.06.2017 - Komisja Finansów [temat: Oferta wakacyjna GOK, Biblioteki Gminnej, ROS oraz świetlicy socjoterapeutycznej - aspekt finansowy] - PROTOKÓŁ
 36. 14.06.2017 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XL sesję] - PROTOKÓŁ
 37. 20.06.2017 - sesja Rady [debata: Wykonanie budżetu Gminy za 2016 rok] - PROTOKÓŁ
 38. 20.06.2017 - sesja Rady [debata: Bezpieczna Gmina - bezpieczny mieszkaniec; Oferta dla dzieci, młodzieży i dorosłych w naszej Gminie na okres wakacji i po wakacjach] - PROTOKÓŁ
 39. 26.06.2017 - Komisja Statutowa - PROTOKÓŁ
 40. 13.07.2017 - Komisja Rewizyjna [temat: Strona Internetowa Gminy Rokietnica - ocena funkcjonowania] - PROTOKÓŁ
 41. 20.07.2017 - Komisja Rewizyjna [temat: Funkcjonowanie ,,Rokickich Wiadomości'' po zmianie redaktora naczelnego i siedzibie redakcji. Rozliczenie finansowe GOK i przegląd oferty kulturalnej dla mieszkańców] - PROTOKÓŁ
 42. 20.07.2017 - sesja Rady (nadzwyczajna) - PROTOKÓŁ
 43. 26.07.2017 - Komisja Finansów [tematy: Dyskusja nad zasadnością wniesienia aportu do Sp. PUK; Termomodernizacja szkół w Rokietnicy i Napachaniu; Świetlica wiejska w Żydowie] - PROTOKÓŁ
 44. 16.08.2017 - sesja Rady (nadzwyczajna) - PROTOKÓŁ
 45. 17.08.2017 - Komisja Statutowa - PROTOKÓŁ
 46. 24.08.2017 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XLIII sesję] - PROTOKÓŁ
 47. 28.08.2017 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 48. 31.08.2017 - Komisja Oświaty [temat: Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego - wizytacja obiektów] - PROTOKÓŁ
 49. 04.09.2017 - Komisja Statutowa
 50. 07.09.2017 - Komisja Rewizyjna [temat: Przyznawanie środków z budżetu Gminy organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom] - PROTOKÓŁ
 51. 11.09.2017 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Spółki Wodne, melioracje, prawo wodne] - PROTOKÓŁ
 52. 25.09.2017 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r.] - PROTOKÓŁ
 53. 28.09.2017 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XLIV sesję] - PROTOKÓŁ
 54. 02.10.2017 - sesja Rady
 55. 04.10.2017 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Gospodarka odpadami; Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie] - PROTOKÓŁ
 56. 16.10.2017 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Spółki Wodne, melioracje, prawo wodne] - PROTOKÓŁ
 57. 23.10.2017 - Komisja Rewizyjna [temat: Analiza wykonania wybranych uchwał Rady Gminy, podjętych w 2017 r.]
 58. 25.10.2017 - Komisja Oświaty [temat: Plany GOK na 2018 rok]
 59. 26.10.2017 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XLV sesję]
 60. 30.10.2017 - sesja Rady
 61. 15.11.2017 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Drogi powiatowe na terenie Gminy Rokietnica]

POSIEDZENIA - rok 2016

 1. 11.01.2016 - Komisja Finansów [tematy: Spółki Wodne - podsumowanie 2015 roku i plany na rok 2016; Finansowanie GOK w nowej siedzibie; Uruchomienie oferty fitness w ROS] - PROTOKÓŁ
 2. 14.01.2016 - Komisja Oświaty [tematy: Wykonanie uchwał Rady podjętych w 2015 rok; Plan pracy Komisji na 2016 rok] - PROTOKÓŁ
 3. 19.01.2016 - Komisja Rewizyjna [temat: Opracowanie planu na 2016 rok] - PROTOKÓŁ
 4. 21.01.2016 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XVII sesję] - PROTOKÓŁ
 5. 25.01.2016 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 6. 08.02.2016 - Komisja Finansów [temat: Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie Gminy] - PROTOKÓŁ
 7. 11.02.2016 - Komisja Rewizyjna [temat: Kontrola wydatków poniesionych na mienie komunalne - budynek Pocztowa 3 w Rokietnicy] - PROTOKÓŁ
 8. 11.02.2016 - Komisja Oświaty [Tematy: Funkcjonowanie GJO; Mapa zagrożeń kryminalnych na terenie Gminy] - PROTOKÓŁ
 9. 18.02.2016 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Przedstawienie strategicznych planów oraz inwestycji gminnych] - PROTOKÓŁ
 10. 25.02.2016 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XVIII sesję] - PROTOKÓŁ
 11. 29.02.2016 - sesja Rady [debata: Podsumowanie działalności Spółek Wodnych za 2015 rok] - PROTOKÓŁ
 12. 08.03.2016 - Komisja Oświaty [temat: Plany dotyczące reorganizacji i rozbudowy bazy oświatowej] - PROTOKÓŁ
 13. 14.03.2016 - Komisja Finansów [temat: Funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej; Realizacja programu "Rodzina 500 plus"] - PROTOKÓŁ
 14. 16.03.2016 - Komisja Rewizyjna [temat: Kontrola wydatków na świetlice wiejskie za 2015 rok] - PROTOKÓŁ
 15. 17.03.2016 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XIX sesję] - PROTOKÓŁ
 16. 21.03.2016 - sesja Rady [debata: Podsumowanie Zebrań Wiejskich] - PROTOKÓŁ
 17. 05.04.2016 - Komisja Oświaty [temat: Mienie komunalne] - PROTOKÓŁ
 18. 15.04.2016 - Komisja Rewizyjna [temat: Analiza sprawozdania z wykonania budżetu] - PROTOKÓŁ
 19. 18.04.2016 - Komisja Rewizyjna [temat: Analiza sprawozdania z wykonania budżetu] - PROTOKÓŁ
 20. 19.04.2016 - wspólne posiedzenie Komisji [temat:  Analiza sprawozdania z wykonania budżetu] - PROTOKÓŁ
 21. 21.04.2016 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XX sesję] - PROTOKÓŁ
 22. 22.04.2016 - Komisja Rewizyjna [temat:  Analiza sprawozdania z wykonania budżetu] - PROTOKÓŁ
 23. 25.04.2016 - sesja Rady [debata: Rola ławnika we współczesnym systemie sądowniczym] - PROTOKÓŁ
 24. 09.05.2016 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Planowanie przestrzenne] - PROTOKÓŁ
 25. 16.05.2016 - Komisja Finansów [temat: Plan inwestycji drogowych na lata 2016-2020] - PROTOKÓŁ
 26. 17.05.2016 - Komisja Rewizyjna [temat: Przygotowanie wniosku absolutoryjnego] - PROTOKÓŁ
 27. 17.05.2016 - Komisja Oświaty [tematy: Utrzymanie czystości i porządku w Gminie; Zasady wynajmu powierzchni przez Sp. ROS] - PROTOKÓŁ
 28. 23.05.2016 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XXI sesję] - PROTOKÓŁ
 29. 30.05.2016 - sesja Rady [debata: Mienie komunalne] - PROTOKÓŁ
 30. 07.06.2016 - Komisja Oświaty [temat: Działalność OPS] - PROTOKÓŁ
 31. 13.06.2016 - Komisja Finansów [tematy: Dłużnicy podatkowi; Zamiana gruntów w Przybrodzie] - PROTOKÓŁ
 32. 16.06.2016 - Komisja Rewizyjna [temat: Objazd realizowanych inwestycji] - PROTOKÓŁ
 33. 23.06.2016 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XXIII sesję] - PROTOKÓŁ
 34. 27.06.2016 - sesja Rady [debata: Wykonanie budżetu Gminy za 2015 rok] - PROTOKÓŁ
 35. 27.06.2016 - sesja Rady - PROTOKÓŁ 
 36. 04.07.2016 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Oferta instytucji kultury dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym] - PROTOKÓŁ
 37. 03.08.2016 - sesja Rady (nadzwyczajna) - PROTOKÓŁ
 38. 29.08.2016 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XXV sesję] - PROTOKÓŁ
 39. 30.08.2016 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2016/2017] - PROTOKÓŁ
 40. 31.08.2016 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 41. 05.09.2016 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Możliwości utworzenia miejsca wyczekiwania zespołu Ratownictwa Medycznego] - PROTOKÓŁ
 42. 13.09.2016 - Komisja Finansów [temat: Zamiana gruntów w miejscowości Przybroda] - PROTOKÓŁ
 43. 19.09.2016 - Komisja Rewizyjna [temat: Ocena zasadności utworzenia GJO] - PROTOKÓŁ
 44. 19.09.2016 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Opłata śmieciowa] - PROTOKÓŁ
 45. 22.09.2016 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XXVI sesję] - PROTOKÓŁ
 46. 26.09.2016 - sesja Rady [debata: Strategia promocji Gminy] - PROTOKÓŁ
 47. 27.09.2016 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Planowanie przestrzenne - Rokietnica Centrum - podsumowanie dotychczasowych prac] - PROTOKÓŁ
 48. 28.09.2016 - Komisja Oświaty [tematy: Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze; Wykorzystanie funduszu sołeckiego w sołectwie Mrowino-Cerekwica] - PROTOKÓŁ
 49. 10.10.2016 - sesja Rady (nadzwyczajna) - PROTOKÓŁ
 50. 11.10.2016 - Komisja Oświaty [tematy: Funkcjonowanie OPS; Wnioski do budżetu Gminy na 2017 rok] - PROTOKÓŁ
 51. 12.10.2016 - Komisja Rewizyjna i Komisja Finansów [temat: Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze] - PROTOKÓŁ
 52. 17.10.2016 - sesja Rady (nadzwyczajna) - PROTOKÓŁ
 53. 03.11.2016 - wspólne posiedzenie [temat: Omówienie materiałów na XXIX sesję] - PROTOKÓŁ
 54. 07.11.2016 - sesja Rady [debata: Prezentacja nowej strony www Gminy] - PROTOKÓŁ
 55. 16.11.2016 - Komisja Oświaty [tematy: Wizytacja placu budowy gimnazjum; Działalność Sp. ROS w zakresie sportu i kultury fizycznej, współpraca z placówkami oświatowymi] - PROTOKÓŁ
 56. 18.11.2016 - wspólne posiedzenie [temat: Komisja wyjazdowa - rozwiązania urbanistyczne dot. zabudowy 4- i 5-kondygnacyjnej] - PROTOKÓŁ
 57. 21.11.2016 - wspólne posiedzenie [temat: Projekt budżetu Gminy na 2017 rok] - PROTOKÓŁ
 58. 22.11.2016 - wspólne posiedzenie [temat: Koncepcja Rokietnica-Centrum] - PROTOKÓŁ
 59. 23.11.2016 - sesja Rady (nadzwyczajna) - PROTOKÓŁ
 60. 23.11.2016 - wspólne posiedzenie [temat: Projekt budżetu Gminy na 2017 rok] - PROTOKÓŁ
 61. 25.11.2016 - Komisja Rewizyjna [temat: Analiza wykonania wybranych uchwał Rady z 2016 r.] - PROTOKÓŁ
 62. 28.11.2016 - Komisja Rewizyjna [temat: Wykorzystanie funduszy sołeckich w 2016 roku] - PROTOKÓŁ
 63. 01.12.2016 - wspólne posiedzenie [temat: Omówienie materiałów na XXX sesję] - PROTOKÓŁ
 64. 05.12.2016 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 65. 14.12.2016 - Komisja Oświaty [tematy: Dyskusja dot. form i możliwości nagradzania uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce; Przygotowanie planu pracy na rok 2017] - PROTOKÓŁ
 66. 19.12.2016 - sesja Rady [debata: Budżet Gminy na 2017 rok] - PROTOKÓŁ 

POSIEDZENIA - rok 2015

 1. 12.01.2015 - Komisja Finansów [temat: Spółki Wodne - wykonanie za 2014 rok, plany na rok 2015] - PROTOKÓŁ
 2. 13.01.2015 - Komisja Oświaty [temat: GOK - podsumowanie działalności w 2014 roku, plany na rok 2015, perspektywy zmiany siedziby] - PROTOKÓŁ
 3. 15.01.2015 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Planowanie przestrzenne] - PROTOKÓŁ
 4. 22.01.2015 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na IV sesję] - PROTOKÓŁ
 5. 22.01.2015 - Komisja Rewizyjna [temat: Wybór Zastępcy Przewodniczącego; Omówienie planu pracy Komisji] - PROTOKÓŁ
 6. 26.01.2015 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 7. 03.02.2015 - Komisja Oświaty [tematy: Przedszkola publiczne i niepubliczne na terenie Gminy; Stan bezpieczeństwa Gminy; Rozpoczęcie prac nad Planem Bezpieczeństwa Publicznego] - PROTOKÓŁ
 8. 09.02.2015 - Komisja Rewizyjna [temat: Finansowanie publikacji "Rokickich Wiadomości"] - PROTOKÓŁ
 9. 16.02.2015 - Komisja Finansów [temat: Wizytacja placu budowy oczyszczalni ścieków] - PROTOKÓŁ
 10. 19.02.2015 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na V sesję] - PROTOKÓŁ
 11. 23.02.2015 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 12. 03.03.2015 - Komisja Oświaty [tematy: Podsumowanie zebrań wiejskich; Działalność placówek oświatowych; Przyznawanie stypendiów sportowych] - PROTOKÓŁ
 13. 16.03.2015 - Komisja Finansów [tematy: Porozumienie z ZTM - ocena funkcjonowania, diagnoza potrzeb mieszkańców; Punkt przesiadkowy w Rokietnicy - warunki i czas oczekiwania pasażerów; Perspektywa budowy nowej zajezdni i kolejnych wiat przystankowych] - PROTOKÓŁ
 14. 17.03.2015 - Komisja Rewizyjna [temat: Analiza wydatków majątkowych za 2014 rok] - PROTOKÓŁ
 15. 19.03.2015 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na VI sesję] - PROTOKÓŁ
 16. 23.03.2015 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 17. 13.04.2015 - Komisja Finansów [temat: Sprawozdanie z wykonania budżetu] - PROTOKÓŁ
 18. 14.04.2015 - Komisja Rewizyjna [temat: Sprawozdanie z wykonania budżetu] - PROTOKÓŁ
 19. 14.04.2015 - Komisja Oświaty [temat: Wizytacja filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suchym Lesie] - PROTOKÓŁ
 20. 15.04.2015 - Komisja Rewizyjna [temat: Sprawozdanie z wykonania budżetu] - PROTOKÓŁ
 21. 24.04.2015 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na VII sesję] - PROTOKÓŁ
 22. 27.04.2015 - sesja Rady [debata: Przedstawienie koncepcji budowy obiektu na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej] - PROTOKÓŁ
 23. 29.04.2015 - Komisja Rewizyjna [temat: Sprawozdanie z wykonania budżetu] - PROTOKÓŁ
 24. 05.05.2015 - Komisja Oświaty [tematy: Potrzeby inwestycyjno-remontowe gminnych placówek oświatowych; Wizytacja gminnych placów zabaw] - PROTOKÓŁ
 25. 13.05.2015 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury na przykładzie Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie] - PROTOKÓŁ
 26. 18.05.2015 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Prognoza demograficzna dla celów oświatowych] - PROTOKÓŁ
 27. 21.05.2015 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na VIII sesję] - PROTOKÓŁ
 28. 25.05.2015 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 29. 02.06.2015 - Komisja Oświaty [temat: Sprawozdanie z wykonania budżetu] - PROTOKÓŁ
 30. 08.06.2015 - Komisja Finansów [tematy: Podsumowanie oceny budżetu za 2014 rok; Wydatki świetlicy socjoterapeutycznej za 2014 rok; Informacja o środkach przeznaczonych przez Gminę w 2014 roku na finansowanie form wypoczynku dla dzieci i młodzieży; Plany na 2015 rok w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży - PROTOKÓŁ
 31. 15.06.2015 - Komisja Rewizyjna [tematy: Inwestycje na terenie Gminy; Funkcjonowanie Spółek gminnych] - PROTOKÓŁ
 32. 25.06.2015 - sesja Rady [debata: Wykonanie budżetu za 2014 rok] - PROTOKÓŁ
 33. 25.06.2015 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na X sesję] - PROTOKÓŁ
 34. 29.06.2015 - sesja Rady [debata: Projekt "Światłowód do domu" na terenie Gminy Rokietnica] - PROTOKÓŁ
 35. 02.07.2015 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Przedstawienie projektu funkcjonowania oświaty na podstawie danych z Prognozy demograficznej Gminy Rokietnica dla celów oświatowych na lata 2015-2030] - PROTOKÓŁ
 36. 07.07.2015 - Komisja Oświaty [temat: Sprawozdanie z działalności jednostek OSP; sprawy bieżące i potrzeby jednostek] - PROTOKÓŁ
 37. 12.08.2015 - Komisja Finansów [tematy: Debata dotycząca dotacji dla żłobków niepublicznych; Rozwiązania komunikacyjne w obrębie ulic Koszycy, Kolejowa, Szamotulska)] - PROTOKÓŁ
 38. 25.08.2015 - Komisja Oświaty [temat: Wizyta w WTZ w Baranowie] - PROTOKÓŁ
 39. 27.08.2015 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XI sesję] - PROTOKÓŁ
 40. 31.08.2015 - sesja Rady [debata: Model obsługi komunikacyjnej Gminy Rokietnica transportem publicznym w oparciu o Poznańską Kolej Metropolitalną] - PROTOKÓŁ
 41. 09.09.2015 - Komisja Oświaty [temat: Budżet 2016 - dyskusja oraz wnioski w zakresie merytorycznym Komisji] - PROTOKÓŁ
 42. 14.09.2015 - Komisja Finansów [temat: Wykonanie budżetu za półrocze] - PROTOKÓŁ
 43. 15.09.2015 - Komisja Rewizyjna [temat: Wykonanie budżetu za półrocze] - PROTOKÓŁ
 44. 24.09.2015 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XII sesję] - PROTOKÓŁ
 45. 28.09.2015 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 46. 07.10.2015 - Komisja Oświaty [temat: Wizyta w świetlicy socjoterapeutycznej Promyczki] - PROTOKÓŁ
 47. 12.10.2015 - Komisja Finansów [tematy: Wstępna ocena złożonych wniosków do projektu budżetu na 2016 rok; Utrzymanie czystości przy placach zabaw i boiskach; Przekazanie nowego placu zabaw w Rostworowie na wysokości ul Sobockiej (inwestycja na prywatnym terenie, za środki własne inwestora)] - PROTOKÓŁ
 48. 20.10.2015 - Komisja Rewizyjna [temat: Analiza wykonania wybranych uchwał Rady Gminy podjętych w 2015 roku] - PROTOKÓŁ
 49. 22.10.2015 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XIII sesję] - PROTOKÓŁ
 50. 26.10.2015 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 51. 03.11.2015 - Komisja Oświaty [temat: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Gminnej, współpraca placówki z organizacjami pozarządowymi] - PROTOKÓŁ
 52. 10.11.2015 - Komisja Finansów [temat: Wizytacja nowych pomieszczeń dla samorządowej instytucji kultury] - PROTOKÓŁ
 53. 23.11.2015 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Projekt budżetu Gminy na 2016 rok] - PROTOKÓŁ
 54. 24.11.2015 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Projekt budżetu Gminy na 2016 rok] - PROTOKÓŁ
 55. 26.11.2015 - Komisja Oświaty [temat: Opinia o projekcie budżetu Gminy na 2016 rok] - PROTOKÓŁ
 56. 26.11.2015 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XIV sesję] - PROTOKÓŁ
 57. 27.11.2015 - Komisja Rewizyjna [temat: Opinia o projekcie budżetu Gminy na 2016 rok] - PROTOKÓŁ
 58. 30.11.2015 - sesja Rady [debata: Znajomość prawa na co dzień - pomoc prawna dla mieszkańców Gminy] - PROTOKÓŁ
 59. 02.12.2015 - Komisja Finansów [temat: Opinia o projekcie budżetu na 2016 rok] - PROTOKÓŁ
 60. 07.12.2015 - wspólne posiedzenie Komisji [tematy: Ocena aktualności Studium i planów miejscowych; Harmonogram opracowywania planów miejscowych] - PROTOKÓŁ
 61. 08.12.2015 - Komisja Oświaty [tematy: Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury; Spotkanie z przedstawicielami OSP Rokietnica] - PROTOKÓŁ
 62. 17.12.2015 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XVI sesję] - PROTOKÓŁ
 63. 21.12.2015 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 64. 21.12.2015 - sesja Rady - PROTOKÓŁ

POSIEDZENIA - rok 2014

 1. 13.01.2014 - Komisja Oświaty [tematy: Wizja lokalna - działki gminne w Cerekwicy; Spotkanie z dyrektorami Biblioteki i GOK dot. oferty zajęć w okresie ferii szkolnych] - PROTOKÓŁ
 2. 13.01.2014 - Komisja Finansów [temat: Integracja transportu Rokbus-ZTM] - PROTOKÓŁ
 3. 20.01.2014 - Komisja Rewizyjna [temat: Realizacja wniosków Komisji za 2013 rok] - PROTOKÓŁ
 4. 23.01.2014 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XLV sesję]
 5. 27.01.2014 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 6. 04.02.2014 - Komisja Oświaty [temat: Opracowanie ankiet bezpieczeństwa w szkołach]
 7. 10.02.2014 - Komisja Finansów [temat: Wizytacja placu budowy hali sportowo-widowiskowej] - PROTOKÓŁ
 8. 17.02.2014 - Komisja Rewizyjna [temat: Realizacja wydatków majątkowych za 2013 rok] - PROTOKÓŁ
 9. 20.02.2014wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XLVI sesję] - PROTOKÓŁ
 10. 24.02.2014 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 11. 10.03.2014 - Komisja Finansów [temat: Współpraca z organizacjami pozarządowymi] - PROTOKÓŁ
 12. 17.03.2014 - Komisja Rewizyjna [temat: Kontrole zewnętrzne w Gminie Rokietnica przeprowadzone w roku 2013 - wystąpienia pokontrolne i zalecenia] - PROTOKÓŁ
 13. 18.03.2014 - Komisja Oświaty [temat: Wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Rokietnica] - PROTOKÓŁ
 14. 24.03.2014 - Komisja Rewizyjna [temat: skarga państwa G. dotycząca przetargu na sprzedaż nieruchomości] - PROTOKÓŁ
 15. 27.03.2014 - wspólne posiedzenie Komisji  [temat: Omówienie materiałów na XLVII sesję] - PROTOKÓŁ
 16. 31.03.2014 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 17. 07.04.2014 - Komisja Oświaty [temat: Podsumowanie zebrań wiejskich] - PROTOKÓŁ
 18. 14.04.2014 - Komisja Finansów [temat: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok] - PROTOKÓŁ
 19. 23.04.2014 - Komisja Rewizyjna [temat: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok] - PROTOKÓŁ
 20. 24.04.2014 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XLVIII sesję] - PROTOKÓŁ
 21. 28.04.2014 - sesja Rady [debata: Integracja komunikacji publicznej] - PROTOKÓŁ
 22. 05.05.2014 - Komisja Rewizyjna [temat: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok: mienie komunalne] - PROTOKÓŁ
 23. 12.05.2014 - Komisja Finansów [temat: Wydatki na oświatę w Gminie Rokietnica; Przeniesienie siedzib GOK i świetlicy Promyczki do obiektu budowanego przez Sp. ROS] - PROTOKÓŁ
 24. 19.05.2014 - Komisja Oświaty [tematy: Spotkanie z mieszkańcami "os. letniskowego"; Wykonanie budżetu za 2013 rok] - PROTOKÓŁ
 25. 19.05.2014 - Komisja Rewizyjna [temat: Opracowanie wniosku absolutoryjnego] - PROTOKÓŁ
 26. 22.05.2014 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XLIX sesję] - PROTOKÓŁ
 27. 26.05.2014 - sesja Rady [debata: Funkcjonowanie Sp. PUK] - PROTOKÓŁ
 28. 09.06.2014 - Komisja Finansów [temat: Wykonanie planu przez Spółki Wodne] - PROTOKÓŁ
 29. 16.06.2014 - sesja Rady [debata: Wykonanie budżetu za 2013 rok] - PROTOKÓŁ
 30. 26.06.2014 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na LI sesję] - PROTOKÓŁ
 31. 27.06.2014 - Komisja Rewizyjna [temat: Rozpatrzenie skarg państwa G. oraz pana D. B. na Wójta Gminy] - PROTOKÓŁ
 32. 30.06.2014 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 33. 01.07.2014  - wspólne posiedzenie Komisji [tematy: Integracja transportu zbiorowego; 2. Wizytacja hali sportowo-widowiskowej] - PROTOKÓŁ
 34. 21.08.2014 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na LII sesję] - PROTOKÓŁ
 35. 25.08.2014 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 36. 15.09.2014 - Komisja Rewizyjna [tematy: Analiza wykonania budżetu za I półrocze; Pismo Stowarzyszenia "Wokół Nas" w sprawie nieprawidłowości w naliczaniu podatku od nieruchomości] - PROTOKÓŁ
 37. 15.09.2014 - Komisja Finansów [temat: Realizacja planów miejscowych]
 38. 22.09.2014 - Komisja Oświaty [temat: Omówienie ankiet bezpieczeństwa] - PROTOKÓŁ
 39. 25.09.2014 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na LIII sesję] - PROTOKÓŁ
 40. 29.09.2014 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 41. 01.10.2014 - Komisja Oświaty [temat: Zajęcia wychowania fizycznego w hali ROS] - PROTOKÓŁ
 42. 03.10.2014 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Planowanie przestrzenne] - PROTOKÓŁ
 43. 13.10.2014 - Komisja Finansów [temat: Gospodarowanie wynajmowanymi lokalami] - PROTOKÓŁ
 44. 20.10.2014 - Komisja Rewizyjna [temat: Realizacja wybranych uchwał Rady z 2014 r.] - PROTOKÓŁ
 45. 23.10.2014 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na LIV sesję] - PROTOKÓŁ
 46. 24.10.2014 - Komisja Oświaty [tematy: Omówienie wyników ankiet bezpieczeństwa; Podsumowanie kadencji] - PROTOKÓŁ
 47. 27.10.2014 - sesja Rady [debata: Podsumowanie kadencji 2010-2014] - PROTOKÓŁ
 48. 01.12.2014 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 49. 08.12.2014 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Projekt budżetu Gminy na 2015 rok] - PROTOKÓŁ
 50. 09.12.2014 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Projekt budżetu Gminy na 2015 rok] - PROTOKÓŁ
 51. 11.12.2014 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na II sesję] - PROTOKÓŁ
 52. 15.12.2014 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 53. 15.12.2014 - Komisja Rewizyjna [temat: Opinia o projekcie budżetu na 2014 rok] - PROTOKÓŁ
 54. 29.12.2014 - sesja Rady - PROTOKÓŁ

POSIEDZENIA - rok 2013

 1. 07.01.2013 - Komisja Rewizyjna [temat: Wydatki majątkowe za 2012 rok] - PROTOKÓŁ
 2. 14.01.2013 - Komisja Finansów [temat: Wstępne rozliczenie dotacji na 2012 rok udzielonych organizacjom pozarządowym] - PROTOKÓŁ
 3. 17.01.2013 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Harmonogram uchwalania planów miejscowych] - PROTOKÓŁ
 4. 21.01.2013 - Komisja Oświaty [temat: Opracowanie wzorów ankiet bezpieczeństwa]
 5. 24.01.2013 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XXXII sesję] - PROTOKÓŁ
 6. 28.01.2013 - sesja Rady [debata: Funkcjonowanie Biblioteki Gminnej] - PROTOKÓŁ
 7. 11.02.2013 - Komisja Finansów  [temat: Kierunki rozwoju Sp. ROKBUS] - PROTOKÓŁ
 8. 14.02.2013 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Przedstawienie wyników badania ankietowego mieszkańców dot. jakości usług publicznych w Gminie Rokietnica] - PROTOKÓŁ
 9. 18.02.2013 - Komisja Rewizyjna [temat: Wypłata odszkodowań za drogi w 2012r.] - PROTOKÓŁ
 10. 21.02.2013 - Komisja Oświaty [temat: Wizyta w filii poradni psychologiczno-pedagoicznej w Suchym Lesie] - PROTOKÓŁ
 11. 21.02.2013 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XXXIII sesję] - PROTOKÓŁ
 12. 25.02.2013 - sesja Rady [debata: Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury] - PROTOKÓŁ
 13. 07.03.2013 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Harmonogram uchwalania planów miejscowych] - PROTOKÓŁ
 14. 18.03.2013 - Komisja Finansów [temat: Statuty sołectw, Fundusz sołecki] - PROTOKÓŁ
 15. 18.03.2013 - Komisja Rewizyjna [temat: Wystąpienia pokontrolne - kontrole za rok 2012] - PROTOKÓŁ
 16. 20.03.2013 - Komisja Oświaty [temat: Podsumowanie zebrań wiejskich] - PROTOKÓŁ
 17. 21.03.2013 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XXXIV sesję] - PROTOKÓŁ
 18. 25.03.2013 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 19. 08.04.2013 - Komisja Rewizyjna [temat: Sprawozdanie z wykonania budżetu] - PROTOKÓŁ
 20. 08.04.2013 - Komisja Finansów [temat: Sprawozdanie z wykonania budżetu] - PROTOKÓŁ
 21. 15.04.2013 - Komisja Rewizyjna [temat: Sprawozdanie z wykonania budżetu] - PROTOKÓŁ
 22. 22.04.2013 - Komisja Finansów [temat: Statuty sołectw] - PROTOKÓŁ
 23. 24.04.2013 - Komisja Oświaty [temat: Spotkanie z prezesem Sp. ROS] - PROTOKÓŁ
 24. 25.04.2013 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XXXV sesję]  - PROTOKÓŁ
 25. 29.04.2013 - sesja Rady [debata: Podatek śmieciowy - raport wdrożeniowy] - PROTOKÓŁ
 26. 06.05.2013 - Komisja Rewizyjna [temat: Opracowanie wniosku absolutoryjnego] - PROTOKÓŁ
 27. 13.05.2013 - Komisja Rewizyjna [temat: Opracowanie wniosku absolutoryjnego] - PROTOKÓŁ
 28. 13.05.2013 - Komisja Finansów [temat: Aktywizacja gospodarcza w planach przestrzennych] - PROTOKÓŁ
 29. 20.05.2013 - Komisja Oświaty [temat: Spotkanie z merytorycznym pracownikiem Urzędu dot. m.in. współpracy z jednostkami OSP; Spotkanie z prezesami klubów sportowych] - PROTOKÓŁ
 30. 03.06.2013 - sesja Rady  [debata: Wykonanie budżetu za 2012 rok] - PROTOKÓŁ
 31. 10.06.2013 - Komisja Finansów [temat: Spółki Wodne] - PROTOKÓŁ
 32. 13.06.2013 - Komisja Finansów i Komisja Oświaty [temat: Wyniki testów uczniów klas szóstych] - PROTOKÓŁ
 33. 17.06.2013 - Komisja Oświaty [tematy: Prelekcja nt. odnawialnych źródeł energii; Spotkanie z kierownikiem OPS; Stan przygotowania placów zabaw do okresu wakacyjnego] - PROTOKÓŁ
 34. 20.06.2013 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XXXVII sesję] - PROTOKÓŁ
 35. 24.06.2013 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 36. 01.07.2013 - Komisja Rewizyjna [temat: objazd inwestycji - ul. Trakt Napoleoński, ul. Leśna, Os. Spokojne]
 37. 12.08.2013 - Komisja Finansów [temat: wizyta na placu budowy hali sportowo-widowiskowej] - PROTOKÓŁ
 38. 22.08.2013 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XXXVIII sesję] - PROTOKÓŁ
 39. 26.08.2013 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 40. 09.09.2013 - Komisja Finansów [temat: Zarządzanie mieniem komunalnym] - PROTOKÓŁ
 41. 16.09.2013 - Komisja Rewizyjna [temat: Wykonanie budżetu za I półrocze; Pismo mieszkańców ul. Zakątek] - PROTOKÓŁ
 42. 19.09.2013 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Planowanie przestrzenne w Gminie Rokietnica] - PROTOKÓŁ
 43. 23.09.2013 - Komisja Oświaty [temat: Plany naprawcze dla szkół] - PROTOKÓŁ
 44. 26.09.2013 - nadzwyczajna sesja Rady - PROTOKÓŁ
 45. 26.09.2013 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XL sesję] - PROTOKÓŁ
 46. 30.09.2013 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 47. 07.10.2013 - wspólne posiedzenie Komisji (wyjazdowe) [temat: Planowanie przestrzenne - ul. Wierzbowa, Rostworowo] - PROTOKÓŁ
 48. 14.10.2013 - Komisja Finansów [temat: Funkcjonowanie Sp. PUK] - PROTOKÓŁ
 49. 21.10.2013 - Komisja Rewizyjna [tematy: Analiza wykonania wybranych uchwał Rady z 2013 roku; Pismo mieszkańców ul. Zakątek - c.d.] - PROTOKÓŁ
 50. 22.10.2013 - Komisja Oświaty [temat: Plan naprawczy Szkoły Podstawowej w Rokietnicy] - PROTOKÓŁ
 51. 24.10.2013  - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XLI sesję] - PROTOKÓŁ
 52. 28.10.2013  - sesja Rady [debata: Integracja transportu zbiorowego w Gminie Rokietnica z Miastem Poznań] - PROTOKÓŁ
 53. 12.11.2013 - Komisja Finansów [tematy: Zmiany w statutach sołectw - cd; Diety sołtysów] - PROTOKÓŁ
 54. 18.11.2013 - Komisja Rewizyjna [temat: Wizja lokalna - sołtysówka w Rokietnicy] - PROTOKÓŁ
 55. 21.11.2013 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XLII sesję] - PROTOKÓŁ
 56. 25.11.2013 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 57. 29.11.2013 - Komisja Oświaty [temat: Projekt budżetu na 2014 rok] - PROTOKÓŁ
 58. 29.11.2013 - Komisja Rewizyjna [temat: Projekt budżetu na 2014 rok] - PROTOKÓŁ
 59. 02.12.2013 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Projekt budżetu na 2014 rok] - PROTOKÓŁ
 60. 03.12.2013 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Projekt budżetu na 2014 rok] - PROTOKÓŁ
 61. 09.12.2013 - Komisja Oświaty [temat: Plan pracy na 2014 rok] - PROTOKÓŁ
 62. 10.12.2013 - Komisja Finansów [temat: Projekt budżetu na 2014 rok] - PROTOKÓŁ
 63. 12.12.2013 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XLIII sesję] - PROTOKÓŁ
 64. 16.12.2013 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 65. 20.12.2013 - sesja Rady - PROTOKÓŁ

POSIEDZENIA - rok 2012

 1. 09.01.2012 - Komisja Finansów [tematy: Kierunki rozwoju i ocena działań Sp. PUK] - PROTOKÓŁ
 2. 11.01.2012 - Komisja Rewizyjna [tematy: Rozpatrzenie skargi p. Piotra Bazeli] - PROTOKÓŁ
 3. 16.01.2012 - Komisja Rewizyjna [tematy: Fundusz sołecki za 2011 rok; Omówienie wybranych zarządzeń Wójta Gminy z 2011 roku] - PROTOKÓŁ
 4. 23.01.2012 - Komisja Oświaty [tematy: Ferie zimowe w GOK, szkołach i świetlicach wiejskich] - PROTOKÓŁ
 5. 26.01.2012 - wspólne posiedzenie Komisji [tematy: Omówienie materiałów na XVIII sesję] - PROTOKÓŁ
 6. 30.01.2012 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 7. 06.02.2012 - Komisja Rewizyjna [tematy: Analiza realizacji wydatków majątkowych za 2011 rok] - PROTOKÓŁ
 8. 13.02.2012 - Komisja Finansów [tematy: Opłata planistyczna i adiacencka; Budowa oświetlenia przy ul. Legionów Polskich i Kosynierów] - PROTOKÓŁ
 9. 22.02.2012 - Komisja Oświaty [tematy: Modernizacja drogi 184 - problemy z urządzeniami melioracyjnymi; Nielegalne odprowadzanie ścieków do rowu melioracyjnego w Przybrodzie] - PROTOKÓŁ
 10. 23.02.2012 - wspólne posiedzenie Komisji [tematy: Omówienie materiałów na XIX sesję] - PROTOKÓŁ
 11. 27.02.2012 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 12. 05.03.2012 - Komisja Rewizyjna [tematy: Zapoznanie się z protokołami pokontrolnymi z roku 2011; Zapoznanie się z dokumentacją dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych] - PROTOKÓŁ
 13. 12.03.2012 - Komisja Finansów [temat: Fundusz sołecki] - PROTOKÓŁ
 14. 12.03.2012 - wspólne posiedzenie Komisji [tematy: Wizytacja placu budowy hali pneumatycznej przy gimnazjum w Rokietnicy] - PROTOKÓŁ
 15. 22.03.2012 - wspólne posiedzenie Komisji [tematy: Omówienie materiałów na XX sesję] - PROTOKÓŁ
 16. 26.03.2012 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 17. 28.03.2012 - Komisja Oświaty [tematy: Dalsze losy filii poradni psychologiczno-pedagogicznej w Suchym Lesie] - PROTOKÓŁ
 18. 02.04.2012 - Komisja Rewizyjna [tematy: Analiza sprawozdania z wykonania budżetu: dochody; Wypracowanie stanowiska dot. budowy hali pneumatycznej] - PROTOKÓŁ
 19. 16.04.2012 - Komisja Rewizyjna [tematy: Analiza sprawozdania z wykonania budżetu: wydatki] - PROTOKÓŁ
 20. 16.04.2012 - Komisja Finansów [tematy: Analiza sprawozdania z wykonania budżetu] - PROTOKÓŁ
 21. 19.04.2012 - wspólne posiedzenie Komisji [tematy: Omówienie materiałów na XXI sesję] - PROTOKÓŁ
 22. 23.04.2012 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 23. 27.04.2012 - Komisja Rewizyjna [tematy: Analiza stanu mienia komunalnego; Analiza gospodarki finansowej Gminy za 2011r.] - PROTOKÓŁ
 24. 08.05.2012 - Komisja Rewizyjna [tematy: Przygotowanie wniosku absolutoryjnego] - PROTOKÓŁ
 25. 08.05.2012 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 26. 14.05.2012 - Komisja Rewizyjna [tematy: Przygotowanie opinii o sprawozdaniu finansowym Gminy Rokietnica za 2011 rok] - PROTOKÓŁ
 27. 14.05.2012 - Komisja Finansów [tematy: Wykonanie planu przez Spółki Wodne] - PROTOKÓŁ
 28. 21.05.2012 - Komisja Oświaty [tematy: Zakład zagospodarowania odpadów w Bytkowie; Regulamin utrzymania czystości i porządku - spotkanie z sołtysami] - PROTOKÓŁ
 29. 24.05.2012 - wspólne posiedzenie Komisji [tematy: Omówienie materiałów na XXIII sesję] - PROTOKÓŁ
 30. 28.05.2012 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 31. 11.06.2012 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 32. 18.06.2012 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Planowanie przestrzenne; Omówienie materiałów na XXV sesję] - PROTOKÓŁ
 33. 20.06.2012 - Komisja Oświaty [tematy: Ocena zasobów opieki społecznej; Targowisko gminne - problemy i zagrożenia; Jednostki OSP na terenie Gminy] - PROTOKÓŁ
 34. 22.06.2012 - Komisja Rewizyjna [tematy: Zapoznanie się z realizacją wybranych inwestycji na terenie Gminy] - PROTOKÓŁ
 35. 25.06.2012 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 36. 13.08.2012 - Komisja Finansów [tematy: Spotkanie z prezesem Sp. ROKBUS] - PROTOKÓŁ
 37. 13.08.2012 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 38. 23.08.2012 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XXVII sesję] - PROTOKÓŁ
 39. 27.08.2012 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 40. 10.09.2012 - Komisja Finansów i Komisja Oświaty [tematy: Spotkanie z prezesem Sp. ROS;. Sprawa ośrodka zdrowia - pisma p. Adamskiej] - PROTOKÓŁ
 41. 17.09.2012 - Komisja Rewizyjna [tematy: Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze (inwestycje); Wydatki niewygasające z 2011 roku] - PROTOKÓŁ
 42. 20.09.2012 - wspólne posiedzenie Komisji [tematy: Omówienie projektów uchwał na XXVIII sesję] - PROTOKÓŁ
 43. 24.09.2012 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 44. 26.09.2012 - Komisja Oświaty [tematy: Sytuacja kadrowa w oświacie; Inwentaryzacja hydrantów na terenie Gminy; Budżet 2013 - zapotrzebowanie jednostek OSP - PROTOKÓŁ
 45. 08.10.2012 - Komisja Finansów [tematy: Zarządzanie zasobem lokalowym Gminy] - PROTOKÓŁ
 46. 15.10.2012 - Komisja Rewizyjna [tematy: Realizacja wybranych uchwał Rady Gminy; Projekt regulaminu Komisji Rewizyjnej] - PROTOKÓŁ
 47. 16.10.2012 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Podział Gminy na okręgi wyborcze]
 48. 22.10.2012 - Komisja Oświaty [temat: Funkcjonowanie Biblioteki oraz GOK] - PROTOKÓŁ
 49. 25.10.2012 - wspólne posiedzenie Komisji [tematy: Omówienie materiałów na XXIX sesję] - PROTOKÓŁ
 50. 29.10.2012 sesja Rady - PROTOKÓŁ
 51. 12.11.2012 - Komisja Finansów [temat: Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku] - PROTOKÓŁ
 52. 15.11.2012 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Nowy system zagospodarowania odpadów] - PROTOKÓŁ
 53. 19.11.2012 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Projekt budżetu Gminy na 2013 rok] - PROTOKÓŁ
 54. 21.11.2012 - Komisja Rewizyjna [temat: Projekt budżetu Gminy na 2013 rok] - PROTOKÓŁ
 55. 21.11.2012 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów sesyjnych na XXX sesję] - PROTOKÓŁ
 56. 26.11.2012 sesja Rady - PROTOKÓŁ
 57. 28.11.2012 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Projekt budżetu na 2013 rok] - PROTOKÓŁ
 58. 29.11.2012 - Komisja Oświaty [temat: Projekt budżetu na 2013 rok] - PROTOKÓŁ
 59. 03.12.2012 - Komisja Finansów [temat: Projekt budżetu na 2013 rok] - PROTOKÓŁ
 60. 06.12.2012 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Hala sportowa w Rokietnicy] - PROTOKÓŁ
 61. 17.12.2012 - Komisja Rewizyjna [temat: Plan pracy na 2013 rok] - PROTOKÓŁ
 62. 20.12.2012 sesja Rady - PROTOKÓŁ

POSIEDZENIA - rok 2011

 1. 03.01.2011 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Projekt budżetu gminy na 2011 rok] - PROTOKÓŁ
 2. 10.01.2011 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Projekt budżetu gminy na 2011 rok] - PROTOKÓŁ
 3. 12.01.2011 - wspólne posiedzenie [temat: Projekt budżetu gminy na 2011 rok] - PROTOKÓŁ
 4. 17.01.2011 - Komisja Rewizyjna  Komisji [tematy: Wybór zastępcy; Plan pracy na 2011 rok; Zmiany w przepisach dot. udzielania absolutorium] - PROTOKÓŁ
 5. 31.01.2011 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 6. 03.02.2011 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na V sesję] - PROTOKÓŁ
 7. 07.02.2011 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 8. 14.02.2011 - Komisja Rewizyjna [tematy: Naliczanie i ściągalność opłaty adiacenckiej; Zarządzanie mieniem komunalnym - budynek przy ul. Pocztowej 3] - PROTOKÓŁ
 9. 14.02.2011 - Komisja Oświaty [temat: Stan realizacji zadań oświatowych w roku 2009/2010]
 10. 17.02.2011 - Komisja Oświaty [temat: Spotkanie z dyrektorami szkół] - PROTOKÓŁ
 11. 22.02.2011 - Komisja Rewizyjna [tematy: Analiza wystąpienia pokontrolnego RIO z dn. 14.01 w części dot. dotacji dla NGO; Omówienie problemów Sp. ROKBUS] - PROTOKÓŁ
 12. 23.02.2011 - Komisja Finansów [temat: Posiedzenie wyjazdowe - Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie] - PROTOKÓŁ
 13. 24.02.2011 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na VI sesję] - PROTOKÓŁ
 14. 28.02.2011 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 15. 07.03.2011 - Komisja Rewizyjna [temat: Analiza wydatków niewygasających z 2009 r.; Kontrola realizacji inwestycji: gminazjum w Rokietnicy; Przedstawienie koncepcji modernizacji budynku - ul. Pocztowa 3] - PROTOKÓŁ
 16. 10.03.2011 - Komisja Finansów [temat: Fundusz sołecki na 2012 rok] - PROTOKÓŁ
 17. 14.03.2011 - Komisja Rewizyjna [temat: Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w roku 2010 - wyniki, realizacja wniosków zawartych w wystąpeniach pokontrolnych] - PROTOKÓŁ
 18. 17.03.2011 - Komisja Oświaty [tematy: Omówienie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku; Sposób informowania przez OPS o możliwości uzyskania wsparcia; Współpraca OPS z organizacjami pozarządowymi] - PROTOKÓŁ
 19. 24.03.2011 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na VII sesję] - PROTOKÓŁ
 20. 28.03.2011 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 21. 30.03.2011 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Projekt Studium] - PROTOKÓŁ
 22. 04.04.2011 - Komisja Oświaty [temat: Spotkanie z dyrektorem nowego gimnazjum w Rokietnicy; Aktualizacja planu pracy Komisji] - PROTOKÓŁ
 23. 05.04.2011 - Komisja Rewizyjna [temat:  Analiza sprawozdania z wykonania budżetu] - PROTOKÓŁ
 24. 07.04.2011 - Komisja Finansów [tematy: Zaliczenie dróg do kategorii gminnych; Pismo mieszkańców dot. obniżenia podatku od nieruchomości za tereny trwale podtopione] - PROTOKÓŁ
 25. 11.04.2011 - Komisja Rewizyjna [temat: Analiza sprawozdania z wykonania budżetu] - PROTOKÓŁ
 26. 13.04.2011 - Komisja Finansów [temat: Analiza sprawozdania z wykonania budżetu] - PROTOKÓŁ
 27. 21.04.2011 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na VIII sesję] - PROTOKÓŁ
 28. 26.04.2011 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 29. 27.04.2011 - Komisja Rewizyjna [temat: Analiza sprawozdania z wykonania budżetu - mienie komunalne] - PROTOKÓŁ
 30. 28.04.2011 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Projekt Studium] - PROTOKÓŁ
 31. 09.05.2011 - Komisja Rewizyjna [temat: Analiza sprawozdania z wykonania budżetu] - PROTOKÓŁ
 32. 16.05.2011 - Komisja Rewizyjna temat: Przygotowanie wniosku absolutoryjnego] - PROTOKÓŁ
 33. 17.05.2011 - Komisja Oświaty [tematy: Spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Napachaniu; Wykonanie budżetu w części oświatowej] - PROTOKÓŁ
 34. 18.05.2011 - Komisja Finansów [temat: Spotkanie z prezesem PUK] - PROTOKÓŁ
 35. 26.05.2011 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na IX sesję] - PROTOKÓŁ
 36. 30.05.2011 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 37. 09.06.2011 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Projekt Studium] - PROTOKÓŁ
 38. 06.06.2011 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 39. 14.06.2011 - Komisja Finansów [temat: Skutki finansowe przyjęcia nowego studium] - PROTOKÓŁ
 40. 16.06.2011 - wspólne posiedzenie [temat: Projekt Studium] - PROTOKÓŁ
 41. 20.06.2011 - Komisja Rewizyjna i Komisja Oświaty [tematy: Skarga p. J.B.; Wizytacja "pałacu"" w Cerekwicy"] - PROTOKÓŁ
 42. 22.06.2011 - wspólne posiedzenie [tematy: Projekt Studium; Omówienie materiałów na XI sesję] - PROTOKÓŁ
 43. 27.06.2011 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 44. 04.07.2011 - Komisja Oświaty [temat: Wizytacja placów zabaw] - PROTOKÓŁ
 45. 17.08.2011 - Komisja Finansów i Komisja Oświaty [tematy: Wizytacja gimnazjum; Spółki wodne] - PROTOKÓŁ
 46. 25.08.2011 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XII sesję] - PROTOKÓŁ
 47. 29.08.2011 - sesja Rady PROTOKÓŁ
 48. 19.09.2011 - Komisja Rewizyjna [tematy: Analiza wykonania budżetu za I półrocze; Wyniki kontroli zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzonych w 2011 r.] - PROTOKÓŁ
 49. 22.09.2011 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XIII sesję] - PROTOKÓŁ
 50. 23.09.2011 - Komisja Finansów [temat: Funkcjonowanie Sp. ROKBUS] - PROTOKÓŁ
 51. 26.09.2011 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 52. 12.10.2011 - Komisja Rewizyjna [temat: Omówienie wyników kontroli GOK] - PROTOKÓŁ
 53. 17.10.2011 - Komisja Rewizyjna [tematy: Współpraca z NGO; Wnioski złożone przez Błyskawicę, Rokitę i Arkę; Wykonanie dotacji za I półrocze] - PROTOKÓŁ
 54. 17.10.2011 - Komisja Finansów [temat: Zarządzanie mieniem komunalnym] - PROTOKÓŁ
 55. 19.10.2011 - Komisja Oświaty [temat: Zadania polskich instytucji i służb społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie]
 56. 20.10.2011 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Omówienie materiałów na XIV sesję] - PROTOKÓŁ
 57. 24.10.2011 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 58. 25.10.2011 - Komisja Oświaty [temat: Opłaty za przedszkola] - PROTOKÓŁ
 59. 07.11.2011 - Komisja Oświaty [temat: Sprawa wykupu drogi Leśna/Modrzewiowa; Spotkanie z dyrektorem GOK] - PROTOKÓŁ
 60. 11.11.2011 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
 61. 21.11.2011 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Projekt budżetu na 2012 rok]
 62. 24.11.2011 - wspólne posiedzenie [temat: Omówienie materiałów na XVI sesję] - PROTOKÓŁ
 63. 28.11.2011 - sesja Rady PROTOKÓŁ
 64. 25.11.2011 - wspólne posiedzenie Komisji temat: Projekt budżetu na 2012 rok]
 65. 01.12.2011 - Komisja Finansów [temat: Przyjęcie opinii o projekcie budżetu na 2012 rok]
 66. 05.12.2011 - Komisja Rewizyjna [temat: Plan pracy na 2012 rok] - PROTOKÓŁ
 67. 12.12.2011 - Komisja Oświaty [tematy: Rozpatrzenie pisma p. R.A.; Pismo dyrektor przedszkola „4 pory roku” w sprawie współfinansowania żłobka; Apel o zapewnienie JST właściwych środków do pokrycia kosztów realizacji nowych zadań; Plan pracy Komisji na 2012 rok] - PROTOKÓŁ
 68. 14.12.2011 - wspólne posiedzenie Komisji [temat: Spotkanie z prezesem Sp. ROS] - PROTOKÓŁ
 69. 16.12.2011 - Komisja Rewizyjna [temat: Rozpatrzenie skargi p. A.W.] - PROTOKÓŁ
 70. 19.12.2011 - sesja Rady - PROTOKÓŁ
Wytworzył:
Arkadiusz Chołżyński
Udostępnił:
Arkadiusz Chołżyński
(2012-10-05 11:52:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Arkadiusz Chołżyński
(2017-11-19 13:34:00)
 
 
ilość odwiedzin: 2289852

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X