☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 21.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostosowanie pomieszczeń Rokietnickiego Ośrodka Sportu w Rokietnicy do potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury

Do wszystkich uczestników postępowania
ZP.271.2.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Dostosowanie pomieszczeń Rokietnickiego Ośrodka Sportu w Rokietnicy do potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury.”

I.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

     1. Działając na podstawie art.92 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz.907 ze zm. dalej PZP),  Zamawiający informuje, że w prowadzonym Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o. ul. Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą w rozumieniu art.2 pkt 5 PZP wybrał ofertę Nr 1  złożoną przez:

 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
„TECHNUS” Sp. z o.o. ul. Bukowska 237, 60-189 Poznań


Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, najwyżej oceniony okres gwarancji.
Liczba otrzymanych punktów -100
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena - 96,00
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 4
Do postępowania zostały złożone 3 oferty.

Oferta Nr 2
Budownictwo P. Nowak, Złotniki, ul. Graniczna 18, 62-002 Suchy Las
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena - 95,80
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 0

Oferta Nr 3-
Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki S.J
Zakład Ogólnobudowlany MARK Mariusz Kądziołka
64-800 Chodzież ul. Mostowa 2, 64-830 Margonin ul. Słowackiego 23
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 93,65
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 4
2. Na podstawie art.92 ust.1 pkt 2 PZP Zamawiający informuje, że z postępowania nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.
3. Na podstawie art.92 ust.1 pkt 3 PZP Zamawiający informuje, że z postępowania nie został wykluczony żaden  Wykonawca.

II. Unieważnienie postępowania
Na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 375.000 zł netto tj. 461.250 zł brutto.
Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 489.000 zł brutto.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, co skutkuje obowiązkiem unieważnienia postępowania.

                                                                                                                                    
 

Wytworzył:
ROS
Udostępnił:
Lidia Widera
(2015-07-03 17:00:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Lidia Widera
(2015-07-03 17:03:36)
 
 
liczba odwiedzin: 4206389

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X