☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 16.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Symbol
USC.5360

Nr karty:
USC – 55

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Dokumenty:

· Wniosek o wydanie zaświadczenia

· Dowód osobisty lub paszport

Załączniki:

·         wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym

Podstawa prawna:
Art. 44 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 5 i 6, art. 49, art. 145 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2224 ze  zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r. Poz. 194)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zmianami),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego  (Dz. U. z 2010r. Nr 208, poz. 1375),
Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014r. poz. 1114)
Ustawia z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 262 ze zmianami)

Opłaty:
1.  Opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym wynosi 38zł
2.  Opłatę należy uiszczać na rachunek Urzędu Gminy w Rokietnicy.

Nr rachunku SGB o/Rokietnica 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001


Termin odpowiedzi:

W dniu zgłoszenia. Jeżeli akty zdarzeń - urodzeń, małżeństw, zgonów – stanowiące podstawę ustalenia stanu cywilnego osoby zainteresowanej sporządzone są poza Urzędem Stanu Cywilnego w Rokietnicy, wydanie zaświadczenia następuje po wprowadzeniu aktów przez odpowiedni USC do elektronicznego Systemu Rejestrów Państwowych.
Złożenie wniosku możliwe jest poprzez osobiste stawiennictwo w urzędzie. Możliwe jest również przesłanie wniosku drogą korespondencyjną lub elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnić profilem zaufanym ePUAP.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego
mgr Monika Jackowiak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, budynek c, tel. 61-89-60-627

poniedziałek 12:00 – 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 12:00 

Tryb odwoławczy:
-

Uwagi:
-

Wytworzył:
Monika Jackowiak
Udostępnił:
Lidia Widera
(2015-08-06 13:51:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2020-10-27 13:42:07)
 
 
liczba odwiedzin: 4417378

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X