Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Rokietnica
Herb Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 17.10.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Petycje

Petycje 
wniesione w trybie przewidzianym Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach


Petycje 2017

Data wpływu Adresat Wnoszący W sprawie Treść pisma Stan rozpatrzenia petycji
06.04.2017 Wójt Gminy Rokietnica Mieszkańcy ulicy Modrzewiowej w Rostworowie uciążliwości związanych z użytkowaniem ulicy Modrzewiowej w Rostworowie scan petycji

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnicy

2) Odpowiedź

 

09.06.2017 Wójt Gminy Rokietnica

Mieszkańcy miejscowości Pawłowice
Gminy Rokietnica

budowy brakującej części ulicy Pawłowickiej w miejscowości Pawłowice w kierunku miejscowości Sobota scan petycji

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnicy

2) Odpowiedź

 

21.06.2017 Wójt Gminy Rokietnica

WESTRAND M. Szatkowski.
Sp. J
ul. Kłobucka 13
02-699
Warszawa
www.
dezodoryzacja
.pl

Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051
Warszawa
www.gmina.pl
www.
samorzad.pl

 

publikacji na Oficjalnej Stronie Internetowej Urzędu - załączonego Baneru dotyczącego zbliżającej się Konferencji związanej z problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej

wersja elektroniczna petycji

podpis elektroniczny

1) Petycja przekazana do Referatu Organizacyjnego i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy

2) Publikacja na stronie www.rokietnica.pl

3) Odpowiedź:
    - wersja elektroniczna
    - podpis elektroniczny

05.07.2017 Wójt Gminy Rokietnica Mieszkańcy miejscowości Rokietnica
wykonania inwestycji na drodze będącej własnością gminy w zakresie:
- wybudowania chodnika w pasie drogowym wzdłuż ulicy Działkowej;
- naprawienia istniejącej nawierzchni asfaltowej ulicy Działkowej;
- nałożenie nawierzchni asfaltowej na odgałęzieniu drogi od ulicy Działkowej,

scan petycji

mapa

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnicy

2) Odpowiedź

14.09.2017 Wójt Gminy Rokietnica Szulc-Efekt
sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051
Warszawa

przekazanie wniosku do podległych Placówek Oświatowych - wszystkich szkół podstawowych,

Petycja do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w jednostce - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

scan petycji 1) Petycja przekazana do podległych Placówek Oświatowych 

 

 

 


Petycje 2016

Data wpływu Adresat Wnoszący W sprawie Treść pisma Stan rozpatrzenia petycji
13.05.2016 Rada Gminy Rokietnica Mieszkańcy Kobylnik i inni mieszkańcy Gminy Rokietnica popierający I wariant przebiegu linii 2x400kV reprezentowani przez S. Kiejnich planowanego przebiegu "Budowy linii 400kV Piła Krzewina - Plewiska"

pismo
 

1)  Pismo dot. petycji
2)  Pismo dot. petycji - opowiedź
3) Odpowiedź

 


Petycje 2015

Data wpływu Adresat Wnoszący W sprawie Treść pisma Stan rozpatrzenia petycji
           
28.09.2015 Rada Gminy Rokietnica I. Leśniewska dostęp do informacji publicznej, zmiany w Statucie Gminy w tym zakresie pismo

1) Petycja przekazana radnym przez Biuro Rady
2) Petycja wstępnie omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dn. 22.10.2015 r.
3) Wystąpienie o wydanie opinii prawnej przez kancelarię obsługującą Urząd.
4) Zajęcie stanowiska w sprawie przez Radę Gminy.

04.12.2015 Urząd Gminy Rokietnica Polska Cyfrowa 2020 - Nowe Obowiązki JST Wspierania Mikro-Przedsiębiorczości
(strefa-mikro
przedsiebiorcow
@samorzad.pl
)

zamieszczenia na stałe na stronie www gminy Rokietnica zakładki o nazwie „Kącik Przedsiębiorcy” i zakładki baneru serwisu Mikroporady.pl wraz z linkiem

pismo

1)zamieszczenie zakładek na stronie rokietnica.pl

 


 
 
ilość odwiedzin: 2246208

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X