☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 20.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu przebudowy ulic Leszka, Gniewka w Mrowinie

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu przebudowy ulic Leszka, Gniewka w Mrowinie (na podstawie Zarządzenia nr 96/2015 Wójta Gminy  Rokietnica z dnia 23 września 2015 r.)

 

W dniu 09 października 2015 roku zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu przebudowy ulic Leszka, Gniewka w Mrowinie. W konsultacjach w sposób bezpośredni i z wykorzystaniem poczty elektronicznej wzięło udział ok 45 mieszkańców oraz 2 pracowników Urzędu Gminy. Uwagi w formie pisemnej na formularzu zgłosiło 39 osób.

Uczestnicy konsultacji zgłosili następujące uwagi do projektu:

 1. Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu – wyspy wyniesione wymuszające zmniejszenie prędkości poprzez zmianę kierunku jazdy,
  tzw. szykany.
 2. Uwzględnienie budowy chodnika przy drodze powiatowej na odcinku
  od ul. Gniewka do istniejącego przystanku autobusowego (opracowywany projekt obejmuje tylko przebudowę drogi gminnej - budowa chodnika przy drodze powiatowej wymaga innego trybu realizacji inwestycji, m.in. przejęcia zadania od powiatu w drodze uchwały Rady Gminy).
 3. Przedłużenie przebudowy ul. Leszka dodatkowo o odcinek ul. Sobiesława
  o dł. około 100m. Ze względu na występujące na tym odcinku pochylenie podłużne drogi istnieje duże ryzyko zamulania nawierzchni jezdni
  i projektowanej studzienki wpustowej piaskami niesionymi przez wody opadowe.
 4. Wykonanie przebudowy i utwardzenia skrzyżowania ul. Gniewka i Dobrowita (ze względu na brak docelowej niwelety dla ul. Dobrowita, budowa tymczasowego skrzyżowania nie ma ekonomicznego uzasadnienia - możliwe jest natomiast wykonanie odcinka przejściowego i umocnienia kruszywem połączenia nawierzchni gruntowej z nawierzchnią bitumiczną).
 5. Uwzględnienie w projekcie budowy nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej tzw. bezfazowej.
 6. Rozważenie możliwości zmiany przekroju poprzecznego ulic, poprzez jego odwrócenie i zlokalizowanie ciągu pieszo-rowerowego po przeciwnej stronie istniejących zabudowań, ze względu na mniejszą ilość skrzyżowań z drogami osiedlowymi. Projekt opracowywany na zlecenie Gminy obejmuje zlokalizowanie ciągu pieszo-rowerowego po stronie zabudowań, aby zapewnić obsługę komunikacyjną mieszkańcom osiedla i ze względów bezpieczeństwa ograniczyć do minimum poruszanie się pieszych w obrębie jezdni. Propozycja mieszkańców zaburza tę koncepcję. W ocenie tut. Urzędu możliwe jest jednak np. zawężenie na ul. Gniewka projektowanego chodnika po stronie zabudowań do szerokości 2,00m i wykonanie po przeciwnej stronie jezdni dodatkowego chodnika o nawierzchni bitumicznej lub nawierzchni z betonowej kostki brukowej tzw. bezfazowej. W rejonie skrzyżowania z ul. Dobrowita należałoby wykonać dodatkowe przejście dla pieszych.
 7. Rozważenie wprowadzenia „strefy zamieszkania” w obrębie całego osiedla.

 

Urząd Gminy w Rokietnicy informuje, iż uwagi dotyczące projektu przebudowy ulic Leszka, Gniewka w miejscowości Mrowino zostaną przekazane Projektantowi.

 

 

 

Wytworzył:
Paulina Strzykała
Udostępnił:
Widera Lidia
(2015-10-16 15:23:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2015-10-16 15:24:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 7160073