☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 20.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje społeczne dotyczące projektu pn. Budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką

ZARZĄDZENIE NR 95/2016 WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 27 października 2016 r.

Zmieniające Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn. Budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (publ. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942 z 21 listopada 2011 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 91/2016 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 października 2016 r., sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn. Budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 2 wprowadza się pkt. 3) o następującej treści:

dodatkowe terminy konsultacji z mieszkańcami miejscowości Rokietnica i Bytkowo, w sprawie projektu, wyznacza się na 16 stycznia 2017 r. o godzinie 17:00 oraz 17 stycznia 2017 r. o godzinie 08:00.  Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A” piętro I, Sala Sesyjna.

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wariant III

wariant IV

Wytworzył:
Łukasz Janikowski
Udostępnił:
Widera Lidia
(2016-10-28 10:55:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2016-10-28 10:57:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 7160073