☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 21.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budowa remizy OSP w m. Rokietnica

I. Ogłoszenie o zamówieniu [ogłoszenie nr 522221-N-2017 z dnia 2017-06-01]


II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [pdf] [doc]

01_Formularz ofertowy [pdf] [doc]

02_Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu [pdf] [doc]

03_Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania [pdf] [doc]

04_Informacja o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej/ albo o braku przynależności do grupy kapitałowej [pdf] [doc]

05_Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert robót budowlanych [pdf] [doc]

06_Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia [pdf] [doc]

07_Umowa [pdf] [doc]

07_Umowa - załącznik: Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji zadania [pdf] [doc]


III. Materiały przetargowe [pdf i dwg]

1. PROJEKT WYKONAWCZY

01_Architektura

02_Konstrukcja

03_Instalacje_sanitarne

04_Instalacje_elektryczne

05_Drogi

2. STWiOR

01_02_Architektura_konstrukcja

03_Instalacje_sanitarne

04_Instalacje_elektryczne

05_Drogi

3. PRZEDMIARY

01_02_Architektura_konstrukcja

03_Instalacje_sanitarne

04_Instalacje_elektryczne

05_Drogi

4. WIZUALIZACJE

UWAGA - wizualizacje poglądowe opracowane na etapie koncepcji programowo-przestrzennej. Wizualizacje nie stanowią elementu dokumentacji wykonawczej budynku remizy OSP. W razie wszelkich rozbieżności, jako obowiązującą należy traktować dokumentację wykonawczą.
 


Odpowiedzi na zadane pytania

Pytanie 1

Prosimy o zamieszczenie szczegółowego zestawienia wyposażenia wraz z podaniem parametrów technicznych (dot. pozycji 204-213 przedmiaru na roboty budowlane).

Odpowiedź

Poniższe opracowanie należy rozpatrywać łącznie z innymi elementami dokumentacji przetargowej, w tym opisami technicznymi i rysunkami wszystkich projektów branżowych:

Meble i wyposażenie - opis techniczny przedmiotu zamówienia

Meble i wyposażenie - formularz ofertowy


Modyfikacja treści specyfikacji 

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy  Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w ten sposób, że odstępuje od wymogu załączenia do oferty dokumentów, które na podstawie opisu technicznego mebli i wyposażenia należało dołączyć do oferty przetargowej.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert.

Oferty przetargowe należy złożyć do 26.06.2017 roku godz.10.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2017 roku o godz.10:40 w ROS. Sp. z o.o. Rokietnica ul. Szamotulska 29.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia >>> LINK 


Informacja z otwarcia ofert

Do postępowania zostały złożone 3 oferty przetargowe:

Oferta nr 1
UB SZAŁATA Sp. z o.o. ,ul. Niegolewskich 10/7, 60-232 Poznań
Cena 5.289.000,00 zł brutto.
Okres gwarancji 60 m-cy.

Oferta nr 2
Konsorcjum firm
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Sławomir Lisiewicz Stróżewo 36, 64-800 Chodzież
Cena 5.286.166,30 zł brutto.
Okres gwarancji 60 m-cy.

Oferta nr 3
INWEST LIM Sp. z o.o. Sp.k. ul. Bukowska 41, 62-081 Wysogotowo
Cena 4.974.522,00 zł brutto.
Okres gwarancji 60 miesięcy.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 4.674.000,00 zł brutto.
 


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Prezes Zarządu
Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o.
/-/ Jerzy Maciejewski 

 
Wytworzył:
ROS Sp. z o. o.
Udostępnił:
Arkadiusz Chołżyński
(2017-06-27 14:42:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Arkadiusz Chołżyński
(2017-06-27 14:42:47)
 
 
liczba odwiedzin: 4206510

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X