☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 23.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu pn.: Budowa ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wlkp., Powstańców Śl. w Kiekrzu (na podstawie Zarządzenia nr 88/2017 Wójta Gminy Rokietnica)

Dotyczy: Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu pn.: „Budowa ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wlkp., Powstańców Śl. w Kiekrzu”  (na podstawie Zarządzenia nr 88/2017 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 20.09.2017 r.)

W dniu 6 października 2017 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie budowy ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wlkp., Powstańców Śl. w Kiekrzu. W konsultacjach wzięło udział 12 mieszkańców, 2 pracowników Urzędu Gminy, 0 sołtysów i 0 radnych. Uwagi w formie pisemnej na formularzu zgłosiło 7 osób.

Uczestnicy konsultacji zgłosili następujące uwagi do projektu:

  1. Zastąpić znak B-43 „strefa 30” znakiem D-40 „strefa zamieszkania”,
  2. Wykonać progów zwalniających typu U-16a lub U-16c o łagodnym profilu,
  3. Zwiększyć ilość progów zwalniających na przebudowywanych ulicach,
  4. Przeprowadzić analizę sposobu odwodnienia ulic z uwzględnieniem ukształtowania terenu istniejącego i poziomu posesji przyległych do drogi,
  5. Odwrócić pochylenie poprzeczne drogi wzdłuż linii kolejowej w kierunku torów, ze względu na ukształtowanie terenu i zlokalizowany tam najniższy punkt na osiedlu (np. w rejonie dz. nr 163/111), gdzie spływają wody opadowe z wyżej położonej części osiedla. Uwzględnić powyższy fakt w projekcie odwodnienia dróg,
  6. Nie budować chodnika na odcinku od ul. Kierskiej do ronda, aby ujednolicić projekt na całym osiedlu,
  7. Skoordynować sytuacyjnie projekt branżowy oświetlenia z projektem drogowym, ze względu na występujące rozbieżności,
  8. Zmienić lokalizację słupów oświetleniowych nr I/16/3/2, I/16/3/1/2,

Informujemy, że uwagi dotyczące projektu pn. „Budowa ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wlkp., Powstańców Śl. w Kiekrzu”  zostały przekazane Projektantowi.

Zmiany w projekcie oświetlenia ulicznego są możliwe jedynie w bardzo ograniczonym zakresie na etapie wykonawstwa, ze względu na planowaną realizację budowy oświetlenia w listopadzie br. i zgłoszenie budowy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Wprowadzenie istotnych zmian w dokumentacji (np. przeniesienie słupa oświetleniowego na drugą stronę ulicy), z uwagi na konieczność ponownych uzgodnień dokumentacji, uniemożliwi realizację zadania inwestycyjnego w 2017 r.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że wprowadzenie do projektu drogi zgłoszonych uwag jest uzależnione od wielu czynników (m. in. uzgodnień z organem zarządzającym ruchem drogowym, warunków technicznych, wymogów formalnych, itp.), zatem docelowa dokumentacja projektowa może nie zawierać wszystkich wnioskowanych elementów.

Wytworzył:
Łukasz Janikowski
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2017-10-13 11:33:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2017-10-13 11:40:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 7160073