☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 21.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

AKTA STANU CYWILNEGO i DOWODY OSOBISTE

Nazwa zbioru: AKTA STANU CYWILNEGO i DOWODY OSOBISTE
Jednostka wykonująca /  komórka: Urząd Gminy Rokietnica: Urząd Stanu Cywilnego
Wykorzystywane oprogramowanie
[dostawca oprogramowania]
a. postać papierowa:
ŹRÓDŁO [MSWiA]
Podstawa prawna: Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego
Ustawa o dowodach osobistych
Cel przetwarzania: obowiązek ustawowy
Kategorie osób, których dane dotyczą: obywatele
Sposób zbierania danych: od osób, których dotyczą
inne źródła
Pola informacyjne: Dane podstawowe (Płeć, Nazwisko, Nazwisko rodowe, Imię pierwsze, Imię drugie, Imiona kolejne, PESEL, Poprzednie numery PESEL, Historia zmian imienia, Historia zmian nazwiska);
Dane kraju zamieszkania (Kraj zamieszkania, Historia zmian);
Dane obywatelstwa (Obywatelstwo, Historia zmian);
Dane zameldowania na pobyt stały / czasowy (Miejscowość, Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Gmina, Kod pocztowy, Data zameldowania, Kod TERYT miejscowości, Kod TERYT ulicy, Historia zmian);
Dane dowodu osobistego (Status dowodu, Fotografia - wizerunek osoby, Seria i numer, Data ważności, Data wydania, Przyczyna wydania, Dane dot. decyzji o odmowie wydania, Data wysłania do organu gminy, Wystawca, Data unieważnienia, Przyczyna unieważnienia, Numer wniosku, Powód złożenia wniosku, Data złożenia wniosku, Status wniosku, Historia zmian);Dane paszportu / dokumentu tożsamości cudzoziemca;
Dane wyjazdów za granicę;
Dane urodzenia (Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Kraj urodzenia, Numer aktu, Data sporządzenia aktu, Organ sporządzający akt, Imię ojca, Nazwisko rodowe ojca, Imię matki, Nazwisko rodowe matki, Imię i nazwisko osoby która zgłosiła urodzenie, Imię i nazwisko biegłego jeżeli brał udział w czynności, Imię i nazwisko tłumacza jeżeli brał udział w czynności, Imię i nazwisko kierownika urzędu stanu cywilnego który zarejestrował urodzenie dziecka,  Historia zmian, Wzmianki i Przypiski);
Rejestr uznań ojcostwa i odmów (Identyfikator; Status uznania; Dane mężczyzny i Dane kobiety - Imię pierwsze, Imię drugie, Imiona kolejne, Nazwisko, Nazwisko rodowe, Data urodzenia, Miejsce rodzenia, PESEL; Dane dziecka - Płeć, Imię pierwsze, Imię drugie, Imiona kolejne, Nazwisko, Data urodzenia, Miejsce urodzenia PESEL, Data zgonu; Dane oświadczeń - Data złożenia oświadczenia przez mężczyznę, Data złożenia oświadczenia przez matkę dziecka / kobietę, Data odmowy);
Dane stanu cywilnego (Data zmiany, Numer aktu/dokumentu, Data sporządzenia, Data zawarcia małżeństwa, Organ który sporządził, Czy zmieniano płeć, Dane małżonków - PESEL, Imię pierwsze, Imię drugie Imiona kolejne, Nazwisko, Nazwisko rodowe, Obywatelstwo, Stan cywilny, Data urodzenia, miejsce urodzenia; Nazwisko małżonków po zawarciu małżeństwa; Nazwisko dzieci zrodzonych z tego małżeństwa; Dane rodziców małżonków - Imię / imiona), Nazwisko, Nazwisko rodowe; Imiona i nazwiska świadków; Imię i nazwisko biegłego jeżeli brał udział w czynności; Imię i nazwisko tłumacza jeżeli brał udział w czynności; Imię i nazwisko kierownika urzędu stanu cywilnego który zarejestrował urodzenie dziecka;  Historia zmian; Wzmianki i Przypiski);
Zadanie małżeństwa - przed zawarciem związku (Data utworzenia; Status; Dane mężczyzny i Dane kobiety - PESEL, Imię pierwsze, Imię drugie, Imiona kolejne, Nazwisko, Nazwisko rodowe, Obywatelstwo, Wiek, Stan cywilny; Termin małżeństwa - Data, Sala, Kierownik USC; Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa; Dane rodziców - Imię pierwsze, Imię drugie, Imiona kolejne, Nazwisko, Nazwisko rodowe; Oświadczenia w sprawie nazwisk - Kobieta, Mężczyzna, Dzieci);
Dane zgonu (Województwo USC, Nazwa USC, Oznaczenie aktu, Data sporządzenia, Miejsce sporządzenia, PESEL, Imię pierwsze, Imię drugie, Imiona kolejne, Nazwisko, Nazwisko rodowe, Stan cywilny, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Data zgonu, Godzina zgonu, Miejsce zgonu, Data znalezienia zwłok, Godzina znalezienia zwłok, Miejsce znalezienia zwłok, Dane małżonka osoby zmarłej, Dane rodziców osoby zmarłej, Dane podmiotu który zgłosił zgon, Imię i nazwisko biegłego jeżeli brał udział w czynności, Imię i nazwisko tłumacza jeżeli brał udział w czynności, Imię i nazwisko kierownika urzędu stanu cywilnego który zarejestrował zgon, Wzmianki i Przypiski)
Informacja o udostępnianiu danych: dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
Informacja o powierzeniu przetwarzania: nd.
Informacja o odbiorcach danych: nd.
Informacja dot. transferu do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej: nd.
Adnotacje dotyczące zmian (wpis/modyfikacja/wykreślenie): nd.

 

Wytworzył:
IOD
Udostępnił:
Arkadiusz Chołżyński
(2018-05-28 10:14:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Arkadiusz Chołżyński
(2018-06-05 08:10:49)
 
 
liczba odwiedzin: 4206801

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X