☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Czwartek 24.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Nazwa zbioru: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Jednostka wykonująca / komórka: Urząd Gminy Rokietnica: Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego
Wykorzystywane oprogramowanie
[dostawca oprogramowania]
a. postać papierowa:
CEIDG
Podstawa prawna: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Cel przetwarzania: obowiązek ustawowy
Kategorie osób, których dane dotyczą: wnioskodawcy
Sposób zbierania danych: od osób, których dotyczą
Pola informacyjne: Rodzaj wniosku (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie), Data złożenia wniosku, Kto złożył wniosek, Dane wnioskodawcy (Płeć, Rodzaj dokumentu tożsamości, Seria i numer, PESEL, NIP, REGON, Nazwisko, Imiona, Nazwisko rodowe, Imię ojca, Imię matki, Miejsce urodzenia, Data urodzenia, Posiadane obywatelstwa), Adres zamieszkania wnioskodawcy (Kraj, Województwo, Powiat, Gmina/Dzielnica, Miejscowość, Ulica, Nr nieruchomości/domu, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Opis nietypowego miejsca), Adres zameldowania wnioskodawcy, Firma przedsiębiorcy którego wniosek dotyczy, Przewidywana liczba pracujących / zatrudnionych), Rodzaje działalności gospodarczej (wg PKD), Nazwa skrócona, Data rozpoczęcia działalności, Dane do kontaktu (Sprzeciw wobec udostępnianiu CEIDG, Numer telefonu, e-mail, Faks, WWW), Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej (Adres, Adres do doręczeń), Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS, Dane do potrzeb KRUS - oświadczenia), Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej (Data / Zawieszenie w celu opieki nad dzieckiem), Informacja o wznowieniu / zaprzestaniu działalności, Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych, Oświadczenie dotyczące formy opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, Forma wpłat zaliczki, Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej, Dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy (Firma / NIP), Adres przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy, Czy prowadzi zakład pracy chronionej, Czy prowadzi zagraniczne przedsiębiorstwo drobnej wytwórczości, czy prowadzi działalność gosp. wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych, Czy jest wspólnikiem spółki/spółek cywilnych - jakich, Informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej, Dane identyfikacyjne rachunków bankowych (Kraj, Pełna nazwa, Posiadacz rachunku, Numer, Likwidacja, Czy na ten rachunek ma być dokonywany zwrot podatku), Osobisty rachunek niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach, Udzielenie pełnomocnictwa do prowadzenia spraw (Dane pełnomocnika, Siedziba, Adres zamieszkania, Adres pełnomocnika do dręczeń, Zakres pełnomocnictwa), Załączniki
Informacja o udostępnianiu danych: dane mogą  być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
Informacja o powierzeniu przetwarzania: nd.
Informacja o odbiorcach danych: nd.
Informacja dot. transferu do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej: nd.
Adnotacje dotyczące zmian (wpis/modyfikacja/wykreślenie): nd.

 

Wytworzył:
IOD
Udostępnił:
Arkadiusz Chołżyński
(2018-05-28 17:51:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Arkadiusz Chołżyński
(2018-06-05 08:11:35)
 
 
liczba odwiedzin: 4210722

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X