☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Czwartek 24.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Fundusze zewnętrzne: MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY

Nazwa zbioru: Fundusze zewnętrzne: "MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY"
Jednostka wykonująca / komórka: Urząd Gminy Rokietnica: stanowisko Fundusze Zewnętrzne
Wykorzystywane oprogramowanie
[dostawca oprogramowania]
a. postać papierowa:
Centralny system teleinformatyczny (SL2014)
Podstawa prawna: Umowa
Cel przetwarzania: wykonanie umowy
Kategorie osób, których dane dotyczą: uczniowie i nauczyciele
Sposób zbierania danych: od osób, których dotyczą
inne źródła
Pola informacyjne: Dane uczestnika (Kraj, Rodzaj uczestnika, Nazwa instytucji, Imię, Nazwisko, PESEL, Płeć, Wiek w chwili przystąpienia do projektu, Wykształcenie), Dane kontaktowe (Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Nr budynku, Kod pocztowy, Obszar wg stopnia urbanizacji, Telefon, e-mail), Szczegóły wsparcia (Data rozpoczęcia udziału w projekcie, Data zakończenia udziału w projekcie, Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, Wykonywany zawód, Zatrudniony w, Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie, Inne rezultaty), Rodzaj wsparcia (Rodzaj, W tym, Data rozpoczęcia udziału we wsparciu, Data zakończenia udziału we wsparciu, Data założenia działalności gospodarczej, Kwota środków przyznanych, PKD założonej działalności), Status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu (Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia; Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkania; Osoba z niepełnosprawnościami; Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących - w tym w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu; Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu; Osoba w niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione)), Wniosek (Oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny - dochód przypadający na członka, Profil ucznia - klasa, zainteresowania, Dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne, Kopia świadectwa szkolnego, Cele do osiągnięcia w związku ze wsparciem, Planowane wydatki w związku ze wsparciem)
Informacja o udostępnianiu danych: dane mogą  być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
Informacja o powierzeniu przetwarzania:  
Informacja o odbiorcach danych: nd.
Informacja dot. transferu do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej: nd.
Adnotacje dotyczące zmian (wpis/modyfikacja/wykreślenie): nd.

 

Wytworzył:
IOD
Udostępnił:
Arkadiusz Chołżyński
(2018-05-29 08:14:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Arkadiusz Chołżyński
(2018-06-05 08:12:57)
 
 
liczba odwiedzin: 4210943

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X