☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Czwartek 24.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Nazwa zbioru: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Jednostka wykonująca / komórka: Urząd Gminy Rokietnica: Referat Organizacyjny i Promocji
Wykorzystywane oprogramowanie
[dostawca oprogramowania]
a. postać papierowa:
postać papierowa
Podstawa prawna: Ustawa o samorządzie gminnym
Cel przetwarzania: obowiązek ustawowy
Kategorie osób, których dane dotyczą: osoby składające i ich współmałżonkowie
Sposób zbierania danych: od osób, których dotyczą
Pola informacyjne: Imię, Nazwisko, Nazwisko rodowe, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Miejsce zatrudnienia, Stanowisko, Funkcja, Zasoby pieniężne (w walucie polskiej, w walucie obcej, papiery wartościowe), Nieruchomości (Rodzaj, Powierzchnia, Wartość, Tytuł prawny), Udziały w spółkach, Posiadane akcje, Mienie nabyte od Skarby Państwa / państwowej osoby prawnej, Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej (Forma prawna, Przedmiot, Wspólnicy, Dochód, Pełnomocnictwo), Informacja dotycząca zatrudnienia w spółkach handlowych (Członkostwo w zarządzie, Radzie Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej, Dochód z tego tytułu), Inne dochody, Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł, Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 tys. zł (Zaciągnięte kredyty, pożyczki, warunki udzielenia), Adres zamieszkania, Miejsce położenia nieruchomości
Informacja o udostępnianiu danych: dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
Informacja o powierzeniu przetwarzania: nd.
Informacja o odbiorcach danych: nd.
Informacja dot. transferu do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej: nd.
Adnotacje dotyczące zmian (wpis/modyfikacja/wykreślenie): nd.

 

Wytworzył:
IOD
Udostępnił:
Arkadiusz Chołżyński
(2018-05-30 10:14:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Arkadiusz Chołżyński
(2018-06-12 07:56:33)
 
 
liczba odwiedzin: 4210800

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X