Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Rokietnica
Herb Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 25.09.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybory samorządowe 2018

Kalendarz wyborczy

do dnia 27 sierpnia 2018 r.
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 6 września 2018 r.
– zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 11 września 2018 r.
– powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 16 września 2018 r. do godz. 24:00
– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,
– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do dnia 21 września 2018 r.
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,
– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00
– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,
– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 28 września 2018 r.
– przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 30 września 2018 r.
– przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
– powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,
– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

do dnia 6 października 2018 r.
– rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

od dnia 6 października do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00
– nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 12 października 2018 r.
– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 16 października 2018 r.
– składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00
– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 20 października 2018 r.
– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00 – głosowanie


ORGANY WYBORCZE

Gminna Komisja Wyborcza (Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, bud. B, parter (była siedziba OPS), tel. 61 8960-621)

  1. Chlebowska Krystyna, zam. Rokietnica, zgł. przez: KWW BARTOSZA DERECHA (uzupełnienie składu)
  2. Filipiak Janusz, zam. Rokietnica, zgł. przez: KWW BARTOSZA DERECHA (uzupełnienie składu) - Zastępca Przewodniczącego
  3. Kłosin Marta, zam. Rokietnica, zgł. przez: KWW BARTOSZA DERECHA (uzupełnienie składu)
  4. Kryś - Wojewódzka Klaudia, zam. Krzyszkowo, zgł. przez: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  5. Kurzak Stefan, zam. Rokietnica, zgł. przez: KWW BARTOSZA DERECHA (uzupełnienie składu) - Przewodniczący
  6. Maciejewska Izabela, zam. Bytkowo, zgł. przez: KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
  7. Musiał Błażej, zam. Napachanie, zgł. przez: KWW AGNIESZKI KRAM
  8. Sroka Teresa, zam. Kiekrz, zgł. przez: KWW DZIAŁAJMY RAZEM
  9. Szczechowiak Ewelina, zam. Cerekwica, zgł. przez: KWW PATRYKA SZCZECHOWIAKA

DYŻURY KOMISJI:

dodatkowe zgłoszenia dla okręgów nr 12 (ŻYDOWO, ROSTWOROWO) i nr 14 (NAPACHANIE, DALEKIE): 24.09 i 25.09 (g. 16-18, w siedzibie Komisji)

zgłoszenia kandydatów na Wójta: 24.09 i 25.09 (g. 16-18), 26.09 (16-24)


Komisarz wyborczy / Krajowe Biuro Wyborcze tel: 61 8541-335, 61 8522-252, e-mail: poznan@kbw.gov.pl oraz poz-kancelaria@kbw.gov.pl

Urzędnik wyborczy Gminy Rokietnica: Jadwiga BANAŚ
 


Komitety wyborcze


RADA GMINY - kandydaci [rejestracja list - stan na: 18.09.2018; wg kolejności zgłoszeń]

Gminna Komisja Wyborcza w Rokietnicy wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Rokietnica w następujących okręgach wyborczych:
Okręg wyborczy nr 12, obejmujący miejscowości: ŻYDOWO, ROSTWOROWO
Okręg wyborczy nr 14, obejmujący miejscowości: NAPACHANIE, DALEKIE
W każdym z wymienionych wyżej okręgów wyborczych w terminie do dnia 17 września 2018 r. do godz. 2400 zgłoszono tylko po jednej liście kandydatów na radnych. 

Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych we wskazanych wyżej okręgach wyborczych Gminna Komisja Wyborcza przyjmuje w swojej siedzibie (Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, bud. B, parter - była siedziba OPS) w dniach:
od 24 września 2018 r. do 25 września 2018 r, w godz. 16 - 18.

Okręg nr 1
Michał Bartłomiej CIECIORA, zam. Rokietnica, zgł. przez: KWW BARTOSZA DERECHA
Paulina OSTROWSKA-CELEBAŃSKA, zam. Rokietnica, zgł. przez:    KWW DZIAŁAJMY RAZEM

Okręg nr 2
Aleksandra BARTNIK, zam. Rokietnica, zgł. przez: KWW BARTOSZA DERECHA
Małgorzata Joanna SZYMAŃSKA, zam. Rokietnica, zgł. przez: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Bogusława RZEPKA, zam. Rokietnica, zgł. przez: KWW DZIAŁAJMY RAZEM

Okręg nr 3
Oliwia Aleksandra MARCINIAK, zam. Rokietnica, zgł. przez: KWW OLIWII MARCINIAK
Adam Roman MICHTA, zam. Rokietnica, zgł. przez: KWW BARTOSZA DERECHA
Maciej Tomasz MIKUŁA, zam. Rokietnica, zgł. przez: KWW DZIAŁAJMY RAZEM

Okręg nr 4
Paweł Piotr DANKOWSKI, zam. Rokietnica, zgł. przez: KWW BARTOSZA DERECHA
Ewelina DOMAGAŁA, zam. Rokietnica, zgł. przez: KWW DZIAŁAJMY RAZEM

Okręg nr 5
Władysław MIELCAREK, zam. Rokietnica, zgł. przez: KWW BARTOSZA DERECHA
Robert Józef IGNYŚ, zam. Rokietnica, zgł. przez: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Aldona IWAŃSKA, zam. Rokietnica, zgł. przez: KWW DZIAŁAJMY RAZEM

Okręg nr 6
Tomasz Grzegorz SKUPIO, zam. Kiekrz, zgł. przez: KWW BARTOSZA DERECHA
Magdalena Judyta SAWIŃSKA, zam. Kiekrz, zgł. przez: KWW DZIAŁAJMY RAZEM

Okręg nr 7
Dominik Jan SIERŻANT, zam. Kiekrz, zgł. przez: KWW OLIWII MARCINIAK
Izabela Kinga DZIAMSKA, zam. Kiekrz, zgł. przez: KWW BARTOSZA DERECHA
Przemysław KSOBICH, zam. Kiekrz, zgł. przez: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Jolanta SZYMAŃSKA, zam. Kiekrz, zgł. przez: KWW DZIAŁAJMY RAZEM

Okręg nr 8
Tadeusz Andrzej MATUSZEK, zam. Kiekrz, zgł. przez: KWW BARTOSZA DERECHA
Ryszard Władysław SKLEPIK, zam. Kiekrz, zgł. przez: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Agata Małgorzata CZERNIEJEWSKA, zam. Kiekrz, zgł. przez: KWW DZIAŁAJMY RAZEM

Okręg nr 9
Ryszard LUBKA, zam. Mrowino, zgł. przez: KWW BARTOSZA DERECHA
Justyna Zofia KUSA, zam. Mrowino, zgł. przez: KWW DZIAŁAJMY RAZEM

Okręg nr 10
Patryk SZCZECHOWIAK, zam. Cerekwica, zgł. przez: KWW PATRYKA SZCZECHOWIAKA
Ryszard ĆWIRLEJ, zam. Cerekwica, zgł. przez: KWW BARTOSZA DERECHA
Małgorzata Bronisława SKLEPIK, zam. Mrowino, zgł. przez: KWW DZIAŁAJMY RAZEM

Okręg nr 11
Maria CHOJNACKA, zam. Krzyszkowo, zgł. przez: KWW BARTOSZA DERECHA
Rafał KARPIŃSKI, zam. Krzyszkowo, zgł. przez: KWW DZIAŁAJMY RAZEM

Okręg nr 12
Piotr Andrzej HAŁAS, zam. Żydowo, zgł. przez: KWW BARTOSZA DERECHA

Okręg nr 13
Beata Maria NOWAK, zam. Kobylniki, zgł. przez: KWW BARTOSZA DERECHA
Mariusz Michał PUK, zam. Rogierówko, zgł. przez: KWW DZIAŁAJMY RAZEM

Okręg nr 14
Agnieszka Anna KRAM, zam. Napachanie, zgł. przez: KWW AGNIESZKI KRAM

Okręg nr 15
Anna NIESIOBĘCKA, zam. Bytkowo, zgł. przez: KWW BARTOSZA DERECHA
Adam Mikołaj PIOCH, zam. Bytkowo, zgł. przez: KWW DZIAŁAJMY RAZEM
 


Akty prawne

Ustawa Kodeks Wyborczy

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Nr LII/493/2018 w sprawie: podziału Gminy Rokietnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  [DZ. URZ. WOJ. 2018.3459 Ogłoszony: 16.04.2018]

Uchwała Nr LII/494/2018 w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Rokietnica, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [DZ. URZ. WOJ. 2018.3460 Ogłoszony: 16.04.2018]


Wzory dokumentów

Wytworzył:
Arkadiusz Chołżyński
(2018-08-14)
Udostępnił:
Arkadiusz Chołżyński
(2018-08-14 15:31:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Arkadiusz Chołżyński
(2018-09-19 11:31:53)
 
 
ilość odwiedzin: 2800540

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X