☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 20.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. \\\\

Nr RO.0050.67.2021

Rokietnica, dn. 11.06.2021 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 67/ 2021

WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 11 czerwca 2021 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy – etap II od ul. Miłej do S11”

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 2 Regulaminu Konsultacji Społecznych w Gminie Rokietnica stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/556/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych,

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

  1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Rokietnica dotyczące koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy – etap II od ul. Miłej do S11”.
  2. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii od mieszkańców Sołectwa Rokietnica na temat koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy – etap II od ul. Miłej do S11”, a co za tym idzie – możliwie najlepsze dopasowanie realizowanej inwestycji do potrzeb potencjalnych użytkowników.

§ 2

  1. Konsultacje rozpoczną się w dniu 28 czerwca 2021 r. i zakończą się w dniu 02 lipca 2021 r.
  2. Uwagi do projektu będą zbierane za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego poprzez stronę www.konsultacje.rokietnica.pl.
  3. Konsultacje przeznaczone są dla mieszkańców Sołectwa Rokietnica.

§ 3

Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietnica, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§ 4

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Leopold Wiorek Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury w Urzędzie Gminy Rokietnica.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/-/ Bartosz Derech

Wójt Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Udostępnił:
Kępa Agnieszka
(2021-06-11 13:04:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Kępa Agnieszka
(2021-06-11 13:08:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 7160073