☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 16.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą

Symbol:
USC.5360

Nr karty:
USC – 05

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia
  • Dowód osobisty lub paszport
  • Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (jeżeli przyszły małżonek jest cudzoziemcem)

Załączniki:

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)

Opłaty:
Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 38 zł.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokietnicy
Nr rachunku SGB 0/Rokietnica 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001 .

Termin odpowiedzi:
Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.
Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego
mgr Monika Jackowiak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, budynek c, tel. 61-8960-627
poniedziałek 12:00 – 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 12:00

Tryb odwoławczy:
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Wytworzył:
Monika Jackowiak
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-05 12:59:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2020-01-17 11:24:23)
 
 
liczba odwiedzin: 4417438

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X