Urząd Gminy Rokietnica
Herb Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 18.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy (testament)

Symbol:
USC.5320

Nr karty: 
USC-11

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Dokumenty
Dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzeniu testamentu do wglądu.

Podstawa prawna:
- art 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 31 poz.266 ze zm.)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1827 ze zm.)

Opłaty:
Opłata skarbowa - 22 zł.

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego
mgr Monika Jackowiak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pok. 12, tel. 61-89-60-627
poniedziałek 12:00 – 18:00
środa 10:00 – 14:00
wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 12:00

Tryb odwoławczy:
brak.

Uwagi:
1. Oświadczenie, wskazujące osobę lub osoby, które mają nabyć pozostały po spadkodawcy spadek, musi być złożone przez spadkodawcę osobiście i ustnie  przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (pokój nr 12) i w obecności dwóch pełnoletnich świadków.
Świadkowie powinni być w stosunku do siebie osobami obcymi.

2. Świadkiem nie może być przy sporzadzeniu testamentu osoba:
- nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona);
- niewidoma, głucha lub niema;
- nie mogąca czytać i pisać;
- nie w ładajaca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie;
-skazana za fałszywe zeznania;
- dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia;

3. Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme i głuche.

Wytworzył:
Monika Jackowiak
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-05 14:47:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2017-03-20 14:50:47)
 
 
ilość odwiedzin: 3006382

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X