☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Herb Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 20.11.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaświadczenia z rejestru mieszkańców Gminy Rokietnica

Symbol:
5345

Nr karty:
RA-07


Wydział:
Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich

Dokumenty:
Podanie od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączenie jego kserokopii do podania) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Podstawa prawna:
Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r.,  poz. 657 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm).
Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).

Opłaty:
Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokietnicy nr rachunku SGB 0/Rokietnica 69904310413041002391100001 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.
Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Termin odpowiedzi:
Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu podania.
Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.


Jednostka odpowiadająca:
Ewidencja Ludności Inspektor Elżbieta Karbowska pok. 11 - tel.61 8 960 626
w poniedziałki od 12:00-18:00
w środy od 10:00-14:00
we wtorki, czwartki i piątki od 8:00-12:00  


Tryb odwoławczy:
Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Wielkopolskiego,
w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.


Uwagi:
BRAK

Wytworzył:
Elżbieta Karbowska
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-10 14:20:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2018-01-12 08:43:44)
 
 
ilość odwiedzin: 2909054

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X