Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Rokietnica
Herb Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 21.05.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Nr karty:
OPS-01

Wydział:
Ośrodek Pomocy Społecznej

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)

Opłaty:
brak

Termin odpowiedzi:
30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Rafał Michalski - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
Budynek "B" , tel. 61-8145-341

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

 Uwagi:
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia żywego dziecka przyznaję się w wysokości 1 000,00 zł na jedno dziecko.

 Dokumenty wymagane:

 • wniosek i załączniki,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i numer pesel dziecka,
 • skrócone odpisy aktów urodzenia pozostałych dzieci w rodzinie wraz z numerami pesel,
 • dowód osobisty wnioskodawcy,
 • w przypadku braku zameldowania w dowodzie osobistym, potwierdzenie meldunku lub pobytu na terenie gminy Rokietnica,
 • oświadczenie o numerze konta bankowego wnioskodawcy,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych za 2012 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w 2012 roku;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne  w 2012 roku;
 • oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2012 rok;
 • oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2012 rok.

W toku postępowania administracyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

 

Druki do pobrania:

1. Druk wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wraz z załącznikami

2.   Wzór zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tyg ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

   

Wytworzył:
Katarzyna Wachowiak
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-11 09:22:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Lidia Zastróżna
(2014-02-19 11:44:45)
 
 
ilość odwiedzin: 2600214

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X