Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Rokietnica
Herb Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 26.05.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Usługi opiekuńcze

Nr karty:
OPS-03

Wydział:
jednostka organizacyjna Ośrodek Pomocy Społecznej

Podstawa prawna:
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 182  ze zmanami)

Opłaty:
Wolne od opłaty.

Termin odpowiedzi:
30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Rafał Michalski - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, budynek B, wew. 21

Tryb odwoławczy:
Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu /instytucja odwoławcza podana jest w decyzji/.

Uwagi:
PRZEZNACZENIE ŚWIADCZENIA
Pomoc w miejscu zamieszkania w zaspokojeniu rodzinnych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, zalecona przez lekarza pielęgnacja oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Świadczenie jest bezpłatne jeśli po odliczeniu okazuje się, że dochód rodziny nie jest wyższy od dochodu określonego w ustawie o pomocy społecznej (tzn, kryterium dochodowego)
- osoby samotnej - 542 zł;
- osoby pozostającej w rodzinie - na osobe w rodzinie - 456 zł.

Maksymalna odpłatność za jedną godzinę świadczenia wynosi 7 zł.

Dokumenty
1. Osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy o osiągniętych dochodach netto (po odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) za ostatni miesiąc.,
2. Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy - karta bezrobotnego z wpisem potwierdzającym ostatnią wizytę w PUP oraz decyzję urzędu pracy lub zaświadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku.,
3. Osoba niepełnosprawna - odcinek od renty z poprzedniego miesiąca oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów.,
a) orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,,
b) orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,,
c) orzeczenie Lekarza Orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
4. Emeryt /rencista/ - odcinek emerytury /renty/ z poprzedniego miesiąca.,
Dochody muszą być potwierdzone (zaświadczenie z zakładu pracy lub odcinek renty albo emerytury). Nie wystarczy samo oświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o pomoc.,
5. Zaświadczenie lekaraskie stwierdzające, że osoba wymaga pomocy usług opiekuńczych.,

 

Wytworzył:
Rafał Michalski
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-11 09:38:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Lidia Zastróżna
(2014-02-25 10:39:11)
 
 
ilość odwiedzin: 2607645

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X