Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Rokietnica
Herb Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 21.05.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

Symbol:
7330

Nr karty:
RGM-05

Wydział:
Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

Załączniki:
-wzór wniosku
-instrukcja

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
(t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2168 ze zm.)

Opłaty:
Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.
Od dokumentu stwierdzającego udzielenie Pełnomocnictwa oraz jego kopii opłata wynosi 17,-zł.
Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:
Urząd Gminy w Rokietnicy
ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica
PBS o/Rokietnica
69 9043 1041 3041 0023 9110 0001

Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin odpowiedzi:
Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego w terminie nie później niż  następnego dnia roboczego od  dnia jego otrzymania.

Jednostka odpowiadająca:
Ewa Lota – kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, pokój nr 4 Tel. 61 8960-623

Tryb odwoławczy:
Minister Przedsiębiorczości i Technologii, który jest organem ewidencyjnym

Uwagi:
Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.
Zawiesić działalność gospodarczą mogą przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników.
Przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność gospodarczą w różnych formach prawnych mogą zawiesić wykonywanie działalności w jednej z tych form.
W przypadku wznowienia działalności, przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.
Uwaga: Niezgłoszenie  informacji o wznowieniu działalności przed upływem 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu, spowoduje wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Więcej informacji na stronie www.ceidg.gov.pl

Dokumenty:
-Wniosek CEIDG-1, który złożyć można:
- osobiście lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy lub w pok. nr 4 urzędu
- listownie – w tym przypadku należy dołączyć do wniosku notarialne poświadczenie podpisu

Wytworzył:
Ewa Lota
Udostępnił:
Lidia Zastróżna
(2008-09-24 10:09:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2018-02-23 08:35:48)
 
 
ilość odwiedzin: 2600230

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X