Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Rokietnica
Herb Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 21.05.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

Symbol:
7330

Nr karty:
RGM-04

Wydział:
Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

Załączniki:
-wzór wniosku
-instrukcja

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2168 ze zm.)

Opłaty:
Wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.
Od dokumentu stwierdzającego udzielenie Pełnomocnictwa oraz jego kopii opłata wynosi 17,-zł.
Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:
Urząd Gminy w Rokietnicy
ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica
PBS o/Rokietnica
69 9043 1041 3041 0023 9110 0001

Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin odpowiedzi:
Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego w terminie  nie później niż  następnego dnia roboczego od  dnia jego otrzymania.

Jednostka odpowiadająca:
Ewa Lota, pok. nr 4, tel:  61 8960-623

Tryb odwoławczy:
Minister Przedsiębiorczości i Technologii, który jest organem ewidencyjnym.

Uwagi:
Uwaga: Niezgłoszenie informacji o wznowieniu działalności przed upływem 24 miesięcy
od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu, spowoduje wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Więcej informacji na stronie www.ceidg.gov.pl.

Dokumenty:
- Wniosek CEIDG-1, który złożyć można:
- osobiście lub przez pełnomocnika ( z ważnym pełnomocnictwem) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy lub w pok. nr 4 urzędu
- listownie – w tym przypadku należy dołączyć do wniosku notarialne poświadczenie podpisu

 

Wytworzył:
Ewa Lota
Udostępnił:
Lidia Zastróżna
(2008-09-24 10:22:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2018-02-23 08:34:46)
 
 
ilość odwiedzin: 2600254

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X