☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 16.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opłata od posiadania psów

Symbol:
3138

Karta:
RP-04

Wydział:
Referat 
Podatków i Opłat Lokalnych

Dokumenty:
Oświadczenie w sprawie opłaty od posiadania psa

Wypełnione oświadczenie prosimy przedłożyć (przesłać) tutejszemu organowi w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1170 ze zm.)
Uchwała NR XXIX/257/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 października 2020 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Jednostka odpowiadająca:
Agnieszka Pohl - Referat 
Podatków i Opłat Lokalnych, Podinspektor ds. księgowości podatkowej,opłat i windykacji pokój nr 7, tel. 61-89-60-617

 Terminy płatności:
Opłata płatna jest do 15 marca bieżącego roku podatkowego u sołtysa lub w Poznańskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu Oddział w Rokietnicy na konto Urzędu Gminy 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001.
Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 50,00 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

 Informacje dodatkowe:
Nie zapłacona w terminie opłata wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:
1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.
3. Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Uwagi:
Podatnikami opłaty od posiadania psów są osoby fizyczne posiadające psy. 
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1.Osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa.
2. Osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe- z tytułu posiadania jednego psa.
3. Podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Wytworzył:
Karolina Fabiś
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-10 16:50:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2021-01-07 11:34:48)
 
 
liczba odwiedzin: 4417342

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X