☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 16.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wycinka drzew - działalność gospodarcza

Symbol:
RS. 6131

Nr karty:
RS-01

Wydział:
Referat Ochrony Środowiska
 
Dokumenty
- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę zieleni dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych dokonujących usunięcia zieleni na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, spółdzielni/wspólnot mieszkaniowych, organów reprezentujących Rodzinne Ogrody Działkowe lub osoby posiadające prawo do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym [wniosek]

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
  - oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością;
  - nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
  - obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  * posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni ;
  * nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
  - przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
  - miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  - wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
  - rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości;
  - projekt planu nasadzeń zastępczych oraz podanie informacji o planowanym terminie ich wykonania.
 2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew dotyczy drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w sytuacji kiedy obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm przekracza:
  - 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  - 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  - 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 3. Krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni powyżej 25m²

UWAGA! Jeśli posiadacz nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę właściciela,

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.)

 

Opłaty:

17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

17 zł  - za wydanie zaświadczenia – opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

Termin odpowiedzi:

30 dni, sprawy szczególnie skomplikowane – do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiadająca:

Referat Ochrony Środowiska, pok. nr 6, tel. 618960611

Tryb odwoławczy:
Wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:
1. W przypadku braku wymaganych dokumentów wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
2. Czynności w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy mogą być rozpatrywane na wniosek mieszkańców.
3. Czynności w odniesieniu do nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza zobowiązują do ponoszenia kosztów związanych z wycinką drzew przewidzianych w ustawie.

 

Wytworzył:
Katarzyna Lokke
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-07 19:35:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2020-03-05 10:58:06)
 
 
liczba odwiedzin: 4417439

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X