☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 22.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zameldowania administracyjne (decyzje)

Symbol:
5343

Nr karty:
RA-05

Wydział:
Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich

 Dokumenty:
- Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie może dopełnić obowiązku meldunkowego w trybie czynności materialno-technicznej (czyli bez konieczności prowadzenia postępowania administracyjnego),

- Wypełniony i podpisany formularz meldunkowy.

- Do wglądu - w przypadku posiadania tytułu prawnego do lokalu (nieruchomości) - tytuł prawny do lokalu (nieruchomości), w którym (w której) zameldowanie ma nastąpić, a kserokopię tego tytułu prawnego należy dołączyć do podania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności.
Ustawa z dnia  14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej .


Opłaty:
Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł


17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Składający wniosek lub dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.


Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokietnicy nr rachunku  SGB  0/Rokietnica  69904310413041002391100001
 

Termin odpowiedzi:
Po złożeniu podania Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich przeprowadza postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu,  przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, oględzin w lokalu, itp.

Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej - wynosi do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

Jednostka odpowiadająca:
Ewidencja Ludności Inspektor Elżbieta Karbowska Urząd Gminy Rokietnica ul. Golęcińska 1 tel.61 8 960 626
w poniedziałki 12:00-18:00
we wtorki, środy,czwartki i piątki 8:00-12:00 


Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.

Uwagi:
Przy zameldowaniu należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, wypełniony formularz meldunkowy (zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego) podpisany przez osobę (osoby) posiadającą(e) tytuł prawny do lokalu, do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu, którego kserokopię należy dołączyć do podania.

Wytworzył:
Elżbieta Karbowska
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-10 13:50:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2020-01-24 13:04:02)
 
 
liczba odwiedzin: 4426461

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X