☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 22.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie aktu urodzenia

Symbol:
USC.5351

Nr karty:
USC – 01 

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., Poz. 1000 ze zm.)

Opłaty:
sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat

Termin odpowiedzi:
Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.
Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest 1 odpis skrócony akt urodzenia oraz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.  

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego
mgr Monika Jackowiak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, budynek c, tel. 61-89-60-627

poniedziałek 12:00 – 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 12:00

Tryb odwoławczy:
Brak

 Uwagi:
1. Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:

  • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
  • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki,
  • zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika - pełnomocnik musi przedłożyć swój dowód osobisty oraz pisemne upoważnienie od rodziców dziecka ze wskazaniem imienia/imion, jakie swemu dziecku nadają. Matka niezamężna powinna ponadto wskazać imię ojca dziecka.

2. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, przedkładając jednocześnie następujące dokumenty:

dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej urodzenie - do wglądu;

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest karta urodzenia lub karta martwego urodzenia przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz protokół zgłoszenia urodzenia.

Wytworzył:
Monika Jackowiak
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-05 08:15:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2020-01-17 11:06:38)
 
 
liczba odwiedzin: 4426448

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X