☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 22.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wniosek o ulgę z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego

Symbol:
3121

Nr karty
RP-09


 Dokumenty
- wniosek o ulgę z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego, Wymagany
- oświadczenie - wymagany

Podstawa prawna:
Art. 12 ust. 1 pkt. 4 i art. 12 ust. 3-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020r., poz. 333)
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 3-6 ustawy o podatku rolnym - zwalnia się od podatku rolnego - grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów nabytych w drodze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100 ha oraz grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objęte w trwałe zagospodarowanie w celu utworzenia nowego gospodarstwa lub powiększenie gospodarstwa już istniejącego - nie przekraczającej 100 ha - na okres 5 lat.

Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe użytkowanie. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%.

W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Wydział:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Termin odpowiedzi:
 miesiąc

Jednostka odpowiadająca:
Anna Krygier -Szymańska - Referat Podatków i Opłat Lokalnych, Podinspektor ds. wymiaru podatku, pokój nr 7, tel. 061-89-60-624
Magdalena Jakubowska -Specyał - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, Inspektor ds. wymiaru podatku, pokój 7, tel. 61-8960-617


Tryb odwoławczy:
Możliwość odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy w Rokietnicy.

Uwagi:
brak

 

Wytworzył:
Klaudia Rybińska
Udostępnił:
Agnieszka Antczak
(2009-08-07 15:15:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2021-01-05 12:08:35)
 
 
liczba odwiedzin: 4426674

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X