Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Rokietnica
Herb Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 21.05.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie wykreślenia z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Symbol:
7330

Nr karty:
RGM-03

Wydział:
Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

Załączniki:
-wzór wniosku
-instrukcja

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2168 ze zm.)

Opłaty:
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat.
Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Wpłaty dokonać należy na konto  Urzędu Gminy w Rokietnicy w  Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań O/Rokietnica
Nr 69 90431041304100239110 0001
Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin odpowiedzi:
Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego w terminie nie później niż  następnego dnia roboczego od  dnia jego otrzymania.

Jednostka odpowiadająca:
Ewa Lota - kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, pokój nr 4, tel. 61-89-60-623

Tryb odwoławczy:
Minister Przedsiębiorczości i Technologii, który jest organem ewidencyjnym

Uwagi:
Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Więcej informacji na stronie www.ceidg.gov.pl

Dokumenty
Wniosek CEIDG-1 o wpis, który złożyć można:
- osobiście lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Rokietnicy lub w pok. nr 4 urzędu
- listownie – w tym przypadku należy dołączyć  do wniosku notarialne poświadczenie podpisu

Wytworzył:
Ewa Lota
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-07 20:07:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2018-02-23 08:33:43)
 
 
ilość odwiedzin: 2600250

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X