☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Herb Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 20.11.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Nr karty:
RGM-07

Symbol:
RGM. 3121.

Wydział:
Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

Dokumenty:
- wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1340),
Rozporządzenie Rady Ministrów 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2215),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1934),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z
2017 r.,  poz. 1257 ze zmianami)

Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Wydanie decyzji 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Zwrot podatku od 1 kwietnia  do 30  kwietnia w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie.
Zwrot podatku od 1 października do 31 października  w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Jednostka odpowiadająca:
Dorota Dolata Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, pokój nr 3 tel. 61-8960-622

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Załączniki:
Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Uwagi:
Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o zwrot podatku.

 

 

 

Wytworzył:
Dorota Dolata
Udostępnił:
Lidia Zastróżna
(2010-12-03 13:01:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2018-02-23 10:02:34)
 
 
ilość odwiedzin: 2909207

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X