Wniosek o wydanie zezwolenia/zaświadczenia na wykreślenie hipoteki

Symbol:
31

Nr karty
RP-13

Wydział:
Referat Obsługi Podatkowej Opłat Lokalnych i Windykacji

Wymagane dokumenty:
- wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej
- dowód spłaty hipoteki

Podstawa prawna:
 - Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1007 ze zm.)
-  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1044)

Jednostka odpowiadająca:
Violetta Gawenda, Agnieszka Pohl podinspektor - Referat Obsługi Podatkowej Opłat Lokalnych i Windykacji pokój nr 4 i  5, tel. (61) 8960-617 - 618960624

Opłaty :
- za wpis zezwalający na wykreślenie hipoteki przymusowej 100,00 zł (w Sądzie Rejonowym ),
- opłata skarbowa:   - wydanie zezwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł,

                                 - za wydanie zaświadczenia 17,00zł

Termin odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki- najpóźniej do 7 dni

 

Wytworzył:
Violetta Gawenda
Udostępnił:
Lidia Widera
(2013-04-12 13:49:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2019-03-01 14:29:01)