Gminna Jednostka Oświatowa

Gimnna Jedostka Oświatowa w Rokietnicy
ul. Golęcińska 1
62-090 Rokietnica
Budynek B
tel. 61 8960-618

Jacek Welman - Dyrektor
e-mail: jacek.welman@rokietnica.pl

Beata Fudala - Główna Księgowa
emial: beata.fudala@rokietnica.pl

Halina Stanicka - Księgowa
e-mail: halina.stanicka@rokietnica.pl

Beata Dukat - Inspektor ds. oświaty
e-mail: beata.dukat@rokietnica.pl

Agnieszka Janeczek - Referent ds. kadr i płac
e-mail: agnieszka.janeczek@rokietnica.pl

Małgorzata Pachala - Referent ds. kadr
e-mail: 
malgorzata.pachala@rokietnica.pl


SPRAWOZDANIA FINANSOWE

2018

01. Bilans

02. Rachunek zysków i strat

03. Fundusze jednostki

04. Informacja dodatkowa

 
Wytworzył:
Arkadiusz Chołżyński
Udostępnił:
Lidia Widera
(2015-09-10 12:19:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Arkadiusz Chołżyński
(2019-06-25 10:52:41)