Wniosek o poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Symbol:
RP

Nr karty:
RP-14

Wydział:
Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji

Dokumenty:
- Wniosek o poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
-
Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Podstawa prawna:
- art.7 ust.1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 2052 ),
- art. 217 § 1 w związku z § 2 pkt 2 oraz art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017r.,poz.1257 ze zm. )

Opłaty:
Opłata skarbowa za poświadczenie 17,00 zł z chwilą złożenia wniosku na konto 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001

Termin odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki nie później niż 7 dni

Jednostka odpowiadająca:
Violetta Gawenda – Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji, Kierownik Referatu, pokój nr 4, tel. 61-8960-623

Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie  wydania poświadczenia służy stronie i składane jest do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Uwagi:
brak

Wytworzył:
Violetta Gawenda
Udostępnił:
Katarzyna Sokulska
(2018-03-06 08:49:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2018-03-06 08:54:27)