Ewidencja ludności: MIESZKAŃCY GMINY

Nazwa zbioru: Ewidencja ludności: MIESZKAŃCY GMINY
Jednostka wykonująca / komórka: Urząd Gminy Rokietnica: Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Wykorzystywane oprogramowanie
[dostawca oprogramowania]
a. postać papierowa:
System Ewidencji Ludności ELUD+ [RADIX]
ŹRÓDŁO [MSWiA]
Podstawa prawna: Ustawa o ewidencji ludności
Cel przetwarzania: obowiązek ustawowy
Kategorie osób, których dane dotyczą: obecni i byli mieszkańcy Gminy
Sposób zbierania danych: od osób, których dotyczą
inne źródła
Pola informacyjne: Karty pobytu stałego / czasowego:
Dane identyfikacyjne (PESEL, Nazwisko, Drugi człon nazwiska, Imię, Drugie imię, Nazwisko rodowe, Drugi człon nazwiska rodowego, Obywatelstwo, Data zm. obywatelstwa, Podstawa zm., Miejscowość, Kod TERYT, Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Kod pocztowy, Rodzaj zameldowania, Data zameldowania, Data wymeldowania, Rodzaj wymeldowania)

Dane o urodzeniu (Nr PESEL ojca, Imię ojca, Drugie imię ojca, Nazwisko ojca, Drugi człon nazwiska ojca, Nazwisko rodowe ojca, Drugi człon nazwiska rodowego ojca, Nr PESEL matki, Imię matki, Drugie imię matki, Nazwisko matki, Drugi człon nazwiska matki, Nazwisko rodowe matki, Drugi człon nazwiska rodowego matki, Data urodzenia, Płeć, Nr aktu urodzenia, Data wystawienia aktu urodzenia, Miejsce urodzenia, USC urodzenia, Kod TERYT)

Dokumenty (Rodzaj dokumentu tożsamości, Seria i numer, Data wystawienia, Data ważności, Wystawca dokumentu tożsamości, Kod TERYT, Inny dokument tożsamości, Wzrost, Znaki szczególne, Wykształcenie, Obowiązek wojskowy, Stopień wojskowy, Rodzaj dokumentu wojskowego, Seria i numer dokumentu wojskowego, WKU, Status wyborczy, Nr decyzji o wymeldowaniu w trybie administracyjnym)

Stan cywilny / zgon (Stan cywilny, Nr PESEL współmałżonka, Nazwisko rodowe współmałżonka, Drugi człon nazwiska rodowego współmałżonka, Imię współmałżonka, Drugie imię współmałżonka, Typ organu rejestrującego, Kod TERYT, Data zmiany, Nr akt, Forma ustania małżeństwa, Data zgonu, Nr aktu zgonu, Kod TERYT USC)
Informacja o udostępnianiu danych: dane mogą  być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
Informacja o powierzeniu przetwarzania: umowa w zakresie wsparcia informatycznego (aspekt techniczny funkcjonowania oprogramowania)
Informacja o odbiorcach danych: nd.
Informacja dot. transferu do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej: nd.
Adnotacje dotyczące zmian (wpis/modyfikacja/wykreślenie): nd.

 

Wytworzył:
IOD
Udostępnił:
Arkadiusz Chołżyński
(2018-05-29 08:13:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Arkadiusz Chołżyński
(2018-06-05 08:12:10)