IMPREZY MASOWE i ZGROMADZENIA

Nazwa zbioru: IMPREZY MASOWE i ZGROMADZENIA
Jednostka wykonująca / komórka: Urząd Gminy Rokietnica: Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Wykorzystywane oprogramowanie
[dostawca oprogramowania]
a. postać papierowa:
postać papierowa
Podstawa prawna: Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
Ustawa Prawo o zgromadzeniach
Cel przetwarzania: obowiązek ustawowy
Kategorie osób, których dane dotyczą: wnioskodawcy
Sposób zbierania danych: od osób, których dotyczą
Pola informacyjne: Dane wnioskodawcy (Organizator, Osoba odpowiedzialna za organizację, Osoba reprezentująca w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestników), Liczba porządkowych, Nazwa i rodzaj wydarzenia, Termin, Miejsce, Nazwa właściciela użytkownika / zarządzającego obiektem, Maksymalna liczba uczestników, Informacja dotycząca instalacji urządzeń nagrywających, Załączniki (opinie Policji, Straży, Pogotowia Ratunkowego, Sanepid; Program wydarzenia; Graficzny plan; Regulamin imprezy; Regulamin obiektu; Instrukcja działania służb porządkowych), Data wszczęcia sprawy, Data ostatecznego załatwienia sprawy, Uwagi
Informacja o udostępnianiu danych: dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
Informacja o powierzeniu przetwarzania: nd.
Informacja o odbiorcach danych: nd.
Informacja dot. transferu do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej: nd.
Adnotacje dotyczące zmian (wpis/modyfikacja/wykreślenie): nd.

 

Wytworzył:
IOD
Udostępnił:
Arkadiusz Chołżyński
(2018-05-30 09:49:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Arkadiusz Chołżyński
(2018-06-05 08:19:22)