Kadry: GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNICZE

Nazwa zbioru: Kadry: GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNICZE
Jednostka wykonująca / komórka: Urząd Gminy Rokietnica: Referat Gospodarki Finansowo-Budżetowej
Wykorzystywane oprogramowanie
[dostawca oprogramowania]
a. postać papierowa:
PZU - eRU
Podstawa prawna: Umowa
Zgoda
Cel przetwarzania: wykonanie umowy
Kategorie osób, których dane dotyczą: pracownicy
Sposób zbierania danych: od osób, których dotyczą
Pola informacyjne: Imię, Nazwisko, Adres, PESEL, Wysokość składki, Uposażeni (Imię, Nazwisko, Nazwa, Data i miejsce urodzenia, Adres do korespondencji, % świadczenia)
Informacja o udostępnianiu danych: dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
Informacja o powierzeniu przetwarzania: nd.
Informacja o odbiorcach danych: nd.
Informacja dot. transferu do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej: nd.
Adnotacje dotyczące zmian (wpis/modyfikacja/wykreślenie): nd.

 

Wytworzył:
IOD
Udostępnił:
Arkadiusz Chołżyński
(2018-05-30 09:50:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Arkadiusz Chołżyński
(2018-06-05 08:20:06)