Ochotnicza Straż Pożarna: UPRAWNIENIA CZŁONKÓW

Nazwa zbioru: Ochotnicza Straż Pożarna: UPRAWNIENIA CZŁONKÓW
Jednostka wykonująca / komórka: Urząd Gminy Rokietnica: stanowisko Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, OC, p.poż. i BHP
Wykorzystywane oprogramowanie
[dostawca oprogramowania]
a. postać papierowa:
pakiet biurowy
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
Cel przetwarzania: obowiązek ustawowy
Kategorie osób, których dane dotyczą: członkowie OSP
Sposób zbierania danych: od osób, których dotyczą
inne źródła
Pola informacyjne: Gmina, OSP, Nazwisko, Imię, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Imię ojca, Funkcja, Wykształcenie, Rodzaj szkolenia, Nr zaświadczenia
Informacja o udostępnianiu danych: dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
Informacja o powierzeniu przetwarzania: nd.
Informacja o odbiorcach danych: nd.
Informacja dot. transferu do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej: nd.
Adnotacje dotyczące zmian (wpis/modyfikacja/wykreślenie): nd.

 

Wytworzył:
IOD
Udostępnił:
Arkadiusz Chołżyński
(2018-05-30 09:59:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Arkadiusz Chołżyński
(2018-06-05 14:25:32)