OCHRONA ZDROWIA - AKCJE PROFILAKTYCZNE

Nazwa zbioru: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, STOWARZYSZENIA, FUNDACJE
Jednostka wykonująca / komórka: Urząd Gminy Rokietnica: Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego
Wykorzystywane oprogramowanie
[dostawca oprogramowania]
a. postać papierowa:
postać papierowa
Podstawa prawna: Ustawa o zdrowiu publicznym
Cel przetwarzania: obowiązek prawny
Kategorie osób, których dane dotyczą: osoby objęte ryzykiem zachorowania
Sposób zbierania danych: inne źródła
Pola informacyjne: Lp., PESEL, Nazwisko i Imię, Adres, Imię ojca, Imię matki
Informacja o udostępnianiu danych: dane mogą  być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
Informacja o powierzeniu przetwarzania: umowa w zakresie wsparcia informatycznego (m.in. backup, zapewnienie ciągłości dostępu)
Informacja o odbiorcach danych: nd.
Informacja dot. transferu do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej: nd.
Adnotacje dotyczące zmian (wpis/modyfikacja/wykreślenie): nd.

 

Wytworzył:
IOD
Udostępnił:
Arkadiusz Chołżyński
(2018-06-07 11:37:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Arkadiusz Chołżyński
(2018-06-11 17:19:56)