Podłączenie do sieci kanalizacyjnej

Symbol:
7020

Nr karty:
RI-02


Wydział:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 446 ze zmianami),
- ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 328)

Opłaty:

brak opłat skarbowych

Termin odpowiedzi:

30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Bytkowo, ul. Topolowa 6, 62 - 090 Rokietnica

tel. 61 8 145 743
 

Wytworzył:
Jacek Smusz
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-11 09:07:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2017-03-02 11:27:01)