Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu
ul. Poznańska 26
62-090 Napachanie
tel. 61 8145 274

Odział Mrowino
ul. Szkolna 2
62-090 Mrowino
tel. (61) 8144 898

e-mail: sekretariat.mrowino@zsp-napachanie.pl; dyrektor@zsp-napachanie.pl

www.zsp-napachanie.pl


SPRAWOZDANIA FINANSOWE

2018

01. Bilans

02. Rachunek zysków i strat

03. Fundusze jednostki

04. Informacja dodatkowa

 

Wytworzył:
Arkadiusz Chołżyński
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-31 19:09:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Arkadiusz Chołżyński
(2019-06-25 11:04:32)