Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium

Symbol:
6727

Nr kart:
RZP-03


Wydział:
Referat Zagospodarowania Przestrzennego

Dokumenty
Wniosek o wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania / ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:
Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze  zm.);

Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827.)  wydanie wypisu i wyrysu podlega opłacie skarbowej:

1. od wypisu:
   
a. do 5 stron - 30 zł
   
b. powyżej 5 stron - 50 zł.

2. od wyrysu:
    
a. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4-20 zł.
    
b. nie więcej niż 200 zł.

Termin odpowiedzi:
do 30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Agnieszka Rutkowska  - Młodszy Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, Referat Zagospodarowania Przestrzennego  pok. 8, 61-89-60-628 (w zastępstwie Beata Deręgowska

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Uwagi:
W przypadku błędnie wypełnionego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia.

 

Wytworzył:
Edyta Musiał
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-10 10:28:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2018-02-26 13:15:36)