Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium

Symbol:
6727

Nr kart:
RZP-03


Wydział:
Referat Zagospodarowania Przestrzennego

Dokumenty
Wniosek o wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania / ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:
Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.);

Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1044) wydanie wypisu i wyrysu podlega opłacie skarbowej:

1. od wypisu:
   
a. do 5 stron - 30 zł
   
b. powyżej 5 stron - 50 zł.

2. od wyrysu:
    
a. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4-20 zł.
    
b. nie więcej niż 200 zł.

Termin odpowiedzi:
do 30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Bartosz Twardowski - Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, Referat Zagospodarowania Przestrzennego  pok. 8, 61-89-60-630

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Uwagi:
W przypadku błędnie wypełnionego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia.

 

Wytworzył:
Edyta Musiał
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-10 10:28:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2019-06-03 15:52:21)