Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. zieleni w Urzędzie Gminy Rokietnica

Nr RO.2110.12.2021

Rokietnica, dn. 23.09.2021 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Rokietnica informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze, do zatrudnienia na stanowisku inspektora do spraw zieleni w Urzędzie Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, została wybrana Pani Aleksandra Sulejewska.

UZASADNIENIE WYBORU:

Pani Aleksandra Sulejewska wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku inspektora do spraw zieleni w Urzędzie Gminy Rokietnica (wszystkie wymagania niezbędne, w tym wymagane wykształcenie i praktyka zawodowa). Kandydatka, podczas rozmowy kwalifikacyjnej prezentowała umiejętności i kompetencje warunkujące właściwe wykonywanie zadań na stanowisku objętym naborem. Komisja, przy dokonaniu wyboru, kierowała się takimi atutami kandydatki jak odpowiedzialne podejście do zagadnień ochrony środowiska i zadania kształtowania i utrzymania terenów zielonych w przestrzeni publicznej, kompetencje w zakresie projektowania i kosztorysowania, znajomość rynku producentów, otwartość, komunikatywność, gotowość podejmowania nowych wyzwań, kreatywność, wieloletni staż pracy na stanowisku o charakterze zgodnym z opisem stanowiska pracy.

Rokietnica, dnia 23 września 2021  r.

/-/ z up. Wójta Gminy Rokietnica
Danuta Potrawiak Sekretarz Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2021-09-24 12:47:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2021-09-24 12:52:18)