Udostępnianie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej

Symbol:
7332

Nr karty:
RGM-14

Wydział:
Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

Dokumenty:
Wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)

Opłaty:
17,00 zł wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy w Rokietnicy nr: 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001

Termin odpowiedzi:
Do 7 dni

Jednostka odpowiadająca:
Magdalena Nowak-Kamińska - Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, tel. 61 8960-623

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia za pośrednictwem organu, który je wydał.

Uwagi:
Brak

Klauzula informacyjna

Wytworzył:
Magdalena Nowak-Kamińska
Udostępnił:
Widera Lidia
(2011-02-21 10:46:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-04-28 15:16:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki