Oświadczenia majątkowe - obecne władze

RADA GMINY ROKIETNICA (kadencja 2018-2023)

BARTNIK Aleksandra [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024*]

CHOJNACKA Maria [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024*]

CIECIORA Michał [2014] [2015] [2016] [2017] [2018*] [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024*]

CZERNIEJEWSKA Agata [2014] [2015] [2016] [2017] [2018*] [2018*] [2018] [2019] [2019 - korekta] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024*]

ĆWIRLEJ Ryszard [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024*]

DANKOWSKI Paweł [2017*] [2017] [2018*] [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024*]

DZIAMSKA Izabela [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2024*]

HAŁAS Piotr [2014] [2015] [2016] [2017] [2018*] [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024*]

KRAM Agnieszka [2017*] [2018*] [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024*]

LUBKA Ryszard [2014*] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018*] [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024*]

MICHTA Adam [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024*]

MIELCAREK Władysław [2014] [2015] [2016] [2017] [2018*] [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024*]

NIESIOBĘCKA Anna [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024*]

PUK Mariusz [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024*]

SKUPIO Tomasz [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024*]

WŁADZE GMINY

DERECH Bartosz - Wójt Gminy [2014] [2015] [2016] [2017] [2018*] [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2024*]

KLAPIŃSKI Arkadiusz - Zastępca Wójta [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022]

PAULUS Katarzyna - Skarbnik Gminy [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022]

POTRAWIAK Danuta - Sekretarz Gminy [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022]

 

 
PREZESI SPÓŁEK 

MACIEJEWSKI Jerzy - Prezes Rokietnickiego Ośrodka Sportu [2015*] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022]

STASIAK Piotr  - Prezes Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS [2014] [2015*] [2019*] [2019] [2020] [2021] [2022]

WIELAND Michał - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych [2017*] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022]

 

KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

CIESIELSKI Maciej - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cerekwicy [2020*] [2020] [2021] [2022] [2022 - korekta]

FUDALA Beata - Dyrektor Gminnej Jednostki Oświatowej w Rokietnicy [2016*] [2016] [2017*] [2017] [2019*] [2019] [2020] [2021] [2022*] [2022*] [2022]

ŁOPATKA Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022]

MICHALSKI Rafał - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022]

NAWROCKA Karolina - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rokietnicy [2016*] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022]

ŚWIST Emilia - Dyrektor Przedszkola "Bajeczka" w Rokietnicy [2015] [2016] [2017] [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022]

WIECZOREK Teresa - Dyrektor Biblioteki Gminnej / Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury [2014] [2015] [2016*] [Biblioteka-2016] [2016] [Biblioteka-2017] [GOK-2017] [2018] [Biblioteka-2019] [GOK-2019] [Biblioteka-2020] [GOK-2020] [Biblioteka-2021] [GOK-2021] [Biblioteka-2022] [GOK-2022]


 
PRACOWNICY WYDAJĄCY DECYZJE Z up. WÓJTA

GAWENDA Violetta  [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020*] [2021*] [2021] [2022]
 
NOSAL Adam [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022]

JAKUBOWSKA - SPECYAŁ Magdalena [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022]

KARBOWSKA Elżbieta [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021*] [2021*] [2021] [2022]

KORCZYŃSKA Ilona [2021*] [2021] [2022]

MUSIAŁ Edyta [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022]

SKOTARCZAK Franciszka [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020*] [2020*] [2020] [2021] [2022]

WZIĘTEK Magdalena [2023]


 * - oświadczenia złożone w związku z początkiem / zakończeniem kadencji albo rozpoczęciem / zakończeniem pracy na danym stanowisku

Wytworzył:
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2011-05-26 10:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2024-05-16 08:54:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki