☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 25.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Oświadczenia majątkowe - obecne władze

RADA GMINY ROKIETNICA (kadencja 2018-2023)

BARTNIK Aleksandra [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021]

CHOJNACKA Maria [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021]

CIECIORA Michał [2014] [2015] [2016] [2017] [2018*] [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021]

CZERNIEJEWSKA Agata [2014] [2015] [2016] [2017] [2018*] [2018*] [2018] [2019] [2019 - korekta] [2020] [2021]

ĆWIRLEJ Ryszard [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021]

DANKOWSKI Paweł [2017*] [2017] [2018*] [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021]

DZIAMSKA Izabela [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021]

HAŁAS Piotr [2014] [2015] [2016] [2017] [2018*] [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021]

KRAM Agnieszka [2017*] [2018*] [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021]

LUBKA Ryszard [2014*] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018*] [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021]

MICHTA Adam [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021]

MIELCAREK Władysław [2014] [2015] [2016] [2017] [2018*] [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021]

NIESIOBĘCKA Anna [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021]

PUK Mariusz [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021]

SKUPIO Tomasz [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021]
 

WŁADZE GMINY

DERECH Bartosz - Wójt Gminy [2014] [2015] [2016] [2017] [2018*] [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021]

KLAPIŃSKI Arkadiusz - Zastępca Wójta [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021]

PAULUS Katarzyna - Skarbnik Gminy [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021]

POTRAWIAK Danuta - Sekretarz Gminy [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021]

 

 
PREZESI SPÓŁEK 

MACIEJEWSKI Jerzy - Prezes Rokietnickiego Ośrodka Sportu [2015*] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021]

STASIAK Piotr  - Prezes Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS [2014] [2015*] [2019*] [2019] [2020] [2021]

WIELAND Michał - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych [2017*] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021]

 

KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

CIESIELSKI Maciej - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cerekwicy [2020*] [2020] [2021]

FUDALA Beata - Dyrektor Gminnej Jednostki Oświatowej w Rokietnicy [2016*] [2016] [2017*] [2017] [2019*] [2019] [2020] [2021] [2022*] [2022]

ŁOPATKA Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021]

MICHALSKI Rafał - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021]

NAWROCKA Karolina - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rokietnicy [2016*] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021]

ŚWIST Emilia - Dyrektor Przedszkola "Bajeczka" w Rokietnicy [2015] [2016] [2017] [2018*] [2018] [2019] [2020] [2021]

WIECZOREK Teresa - Dyrektor Biblioteki Gminnej / Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury [2014] [2015] [2016*] [Biblioteka-2016] [2016] [Biblioteka-2017] [GOK-2017] [2018] [Biblioteka-2019] [GOK-2019] [Biblioteka-2020] [GOK-2020] [Biblioteka-2021] [GOK-2021]


 
PRACOWNICY WYDAJĄCY DECYZJE Z up. WÓJTA

GAWENDA Violetta  [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020*] [2021*] [2021]
 
NOSAL Adam [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021]

JAKUBOWSKA - SPECYAŁ Magdalena [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021]

KARBOWSKA Elżbieta [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021*] [2021*] [2021]

KORCZYŃSKA Ilona [2021*] [2021]

MUSIAŁ Edyta [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021]

SKOTARCZAK Franciszka [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020*] [2020*] [2020] [2021]


 * - oświadczenia złożone w związku z początkiem / zakończeniem kadencji albo rozpoczęciem / zakończeniem pracy na danym stanowisku

Wytworzył:
Arkadiusz Chołżyński
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2011-05-26 10:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-09-22 14:23:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1373321