☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica

Realizując Uchwałę Nr LVI/389/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Rokietnica w dniu 13 października 2011 r.

ogłasza:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica


1. Przedmiotem konsultacji będzie:
Projekt Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2012.
2. Termin konsultacji ustala się na okres między:
 
20 października 2011 r., a 4 listopada 2011 r.


3. Konsultacje przebiegać będą w następujących formach:

  • zamieszczenia projektu Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2012 na stronie internetowej www.rokietnica.pl w zakładce „Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych” i przyjmowania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie papierowej lub elektronicznej
  • przyjmowania opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce „Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych”
  • protokołowanego, bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z możliwością składania opinii i uwag, które odbędzie się w dniu 27 października 2011 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rokietnicy o godz. 15.00

4. Konsultacje obejmują zasięgiem teren Gminy Rokietnica.


z up. Wójta Gminy Rokietnica

mgr Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Danuta Potrawiak
Udostępnił:
Widera Lidia
(2011-10-13 21:08:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2011-10-13 21:18:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1373621