☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 26.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kontrole 2012

I.

1. Organ kontrolujący: 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:
15-16.03.2012 r.

3. Przedmiot kontroli:
Kontrola z zakresu realizacji projektu "O lepszą jakość życia" w ramach umowy POKL.07.01.01-30-067/08-00.

 

II.

1. Organ kontrolujący: 
Archiwum Państwowe w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:
05.06.2012 r.

3. Przedmiot kontroli:
Kontrola problemowa dotycząca: kompletności, prawidłowości, opracowania i zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego, akt zbiorowych oraz skorowidzów alfabetycznych.

 

III.

1. Organ kontrolujący: 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
01-10.10.2012 r.

3. Przedmiot kontroli: 
Realizacja przez wójta zadań w zakresie przygotowywania i przekazywania aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej w celu ich ogłoszenia, prowadzenia elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego i udostępniania mieszkańcom aktów prawnych.

 

IV.

1. Organ kontrolujący: 
Wojewoda Wielkopolski

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
26-30.11.2012 r.

3. Przedmiot kontroli: 
Sprawdzenie realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych. 

 

V.

1. Organ kontrolujący: 
Wojewoda Wielkopolski

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
28.11.2012 r.

3. Przedmiot kontroli: 
Kontrola systemów informatycznych i rejestrów publicznych związanych z prowadzeniem ewidencji ludności, dowodów osobistych i danych USC. Stan i poziom wdrażania ZMOKU.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2012-06-28 12:22:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2013-01-09 13:36:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1313630