☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 29.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

1. Podstawa prawna
art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 5, poz. 13).

2. Nazwa i adres organizatora przewozów
Gmina Rokietnica, w imieniu której działa Wójt Gminy Rokietnica
Adres:
Urząd Gminy Rokietnica
ul. Golęcińska 1
62-090 Rokietnica

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem wewnętrznym, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

4. Określenie rodzaju transportu oraz  linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy
   4.1. Rodzaj transportu
          Publiczny transport zbiorowy – autobusowy
  4.2. Obszar objęty przedmiotem zamówienia
         Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rokietnica z wjazdem do miasta Poznań. Zamówienie obejmuje wykonywanie regularnego przewozu osób na liniach autobusowych nr: 831, 832, 833.
5. Przewidywana data rozpoczęcia usług
Przewidywana data zawarcia umowy dla usług opisanych w niniejszym ogłoszeniu nastąpi 02 stycznia 2014 roku.

6. Zmiana informacji
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany informacji zawartych w pkt. 4 ogłoszenia w trybie określonym w art. 23 ust. 5 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 5, poz. 13).

7. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia
- Biuletyn Informacji Publicznej;
- Tablica informacyjna Urzędu Gminy w Rokietnicy
- Witryna internetowa Organizatora

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Widera Lidia
(2013-01-02 15:31:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2013-01-02 15:33:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1397996