Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp/studium - do 31.12.2023 r.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki