☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 25.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2013

Uchwała SO.0952/43/16/16/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 11 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2013 rok.


Uchwała SO.0957/42/16/16/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 11 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokietnica.


Uchwała SO.0951/72/D/16/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 11 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rokietnica (na 2013 rok).


Uchwała nr SO.-0951/24P/16/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rokietnica


Uchwała nr SO.-0951/D/16/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rokietnica


Uchwała Nr SO-0954/31/16/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego


Uchwała Nr SO-0950/24/16/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu


Uchwała Nr SO-0953/55/16/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 września 2013 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku Gminy Rokietnica


Uchwała nr SO.-0954/18/16/2014 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 

Wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2013-01-04 14:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2014-04-28 11:34:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1373321